Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Tatenice

Stanoviště: 86/, 56131 Tatenice
Telefon: 465381230
E-mail: ou@tatenice.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/tatenice
Jméno: Mgr. Vladimír ŽÁK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 465 381 230
Adresa práce: Obecní úřad Tatenice Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr PROKOP Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 602 491 397
Adresa práce: SÚS Lanškroun Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří SMRKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: FOREZ Sázava Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří ZATLOUKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 385 230
Adresa práce: MěÚ Lanškroun Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Lanškroun

Stanoviště: náměstí J.M. Marků (Radnice) 5/, 56301 Lanškroun
Telefon: 465385275;725092542
E-mail: podatelna@lanskroun.eu
Poznámka: Spojení na pracoviště povodňové komise v době mimo povodeň: Městský úřad Lanškroun – Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, nám. J. M. Marků 12 (2. poschodí), Lanškroun, 563 01, tel.: +420 465 385 295 (111)
Jméno: Mgr. Radim VETCHÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 465 385 220
Adresa práce: Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Funkce na pracovišti: Starosta města Lanškroun Mobil-veřejný: 778 539 995
E-mail: radim.vetchy@lanskroun.eu Poznámka: Fax: 465385244
Jméno: Miloš SMOLA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 465 385 222
Adresa práce: MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Funkce na pracovišti: místostarosta Města Lanškroun Mobil-veřejný: 778 708 773
E-mail: milos.smola@lanskroun.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří ŠEBRLE Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 465 385 295
Adresa práce: Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Funkce na pracovišti: Referent oddělení vodního hospodářství MěÚ Lanškroun Mobil-veřejný: 725 092 542
E-mail: jiri.sebrle@lanskroun.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš HAMPL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 324 265
Adresa práce: MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Funkce na pracovišti: referent MěÚ - KST - krizové oddělení Mobil-veřejný: 725 092 510
E-mail: ales.hampl@lanskroun.eu Poznámka: Fax: 465385244
Jméno: Bc. Petra JUŘINOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 385 283
Adresa práce: Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP MěÚ Lanškroun Mobil-veřejný: 736 472 683
E-mail: petra.jurinova@lanskroun.eu Poznámka: Fax: 465385244
Jméno: Mgr. Jan KALOUS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 586 197
Adresa práce: Janáčkova 996, 563 01 Lanškroun Funkce na pracovišti: Velitel stanice Lanškroun Mobil-veřejný: 778 461 405
E-mail: jan.kalous@pak.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Mgr. Stanislav MUSIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 580 731
Adresa práce: Dukelská 423, 563 01 Lanškroun Funkce na pracovišti: Vedoucí obvodního oddělení Lanškroun Mobil-veřejný:
E-mail: uo.oop.lanskroun@pcr.cz Poznámka: Fax: 974580738
Jméno: Karel LACMAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 423 602
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., závod Pardubice - PS Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto 2 Funkce na pracovišti: Úsekový technik povodí Labe Mobil-veřejný: 725 516 352
E-mail: lacman@pla.cz Poznámka: úsekový technik - poldry, Hvězda, T. Orlice od km 87, Třebovka od 10 Fax: 465420245
Jméno: Petr BŘEZINA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 583 301 292
Adresa práce: Povodí Moravy s.p., Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk Funkce na pracovišti: pracovník provozu Šumperk Mobil-veřejný: 724 623 873
E-mail: brezina@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk DOKOUPIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 957 234
Adresa práce: Potoční 61, 787 01 Šumperk Funkce na pracovišti: správce toků (rajon 702) Mobil-veřejný: 725 257 604
E-mail: zdenek.dokoupil@lesycr.cz Poznámka: Působnost ORP - Lanškroun, Zábřeh, Králíky Fax: 583250127

Krajská povodňová komise Pardubického kraje

Stanoviště: Komenského nám. 125/, 53002 Pardubice
Telefon: 466026111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Jméno: JUDr. Martin NETOLICKÝ Ph.D Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466 026 114
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav KRČIL Dis Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466 026 120
Adresa práce: Pardubický kraj Funkce na pracovišti: radní Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.krcil@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin VLASÁK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 466 026 350
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽPZ Mobil-veřejný: 604 793 568
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav NĚMEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 052 710
Adresa práce: Doubravice 98, 533 53 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel SÚS Pardubického kraje Mobil-veřejný: 602 361 132
E-mail: miroslav.nemec@suspk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zbyněk MORKUS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 947 304
Adresa práce: Lesy ČR, Hradec Králové Funkce na pracovišti: náměstek pro vodní hospodářství a investice Mobil-veřejný:
E-mail: zbynek.morkus@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr MICHALOVICH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466868200-1
Adresa práce: Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel závodu Pardubice Mobil-veřejný:
E-mail: michalovichp@pla.cz Poznámka: Fax: 466415301
Jméno: plk. Mgr. Miloslav HOUDEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 561 221
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.houdek@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav FOLTÝN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 637
Adresa práce: Povodí Moravy, Brno, Dřevařská 11 Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského plánování Mobil-veřejný:
E-mail: foltyn@pmo.cz Poznámka: Fax: 541637231
Jméno: Ing. Jaroslav FOLPRECHT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 116
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš BOŇATOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 173
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125 Funkce na pracovišti: vedoucí odd. krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax: 466026386
Jméno: Ing. Blanka ŠKAŘUPOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 425
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Ing. Martin ZÁLESKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 570 120
Adresa práce: HZS, územní odbor Pardubice Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: martin.zalesky@pak.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Antonín VYKYDAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 052 337
Adresa práce: Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel KHS Pardubického kraje Mobil-veřejný:
E-mail: antonin.vykydal@khspce.cz Poznámka: Fax:
Jméno: prap. Kamil TURNOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: KVV Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí odd. obranných příprav Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.pardubice@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Roman POZLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 705 030
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové Mobil-veřejný: 602 297 842
E-mail: roman.pozler@chmi.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595 138 200
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321

Cotkytle

Stanoviště: 3/, 56132 Cotkytle
Telefon: 465382125,725091175
E-mail: obec@cotkytle.cz
Jméno: Ing. Prokop Holý Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Obec Hoštejn

Stanoviště: Hoštejn 20/, 78901 Hoštejn
Telefon: 724320073
E-mail: starosta@hostejn.cz
Jméno: Jan KUNČAR Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 583 443 164
Adresa práce: LČR, LS Ruda nad Moravou; Hoštejn č.p.59 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: +420 724 320 073
E-mail: starosta@hostejn.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk KOVAŘÍK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Důchodce Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Krasíkov

Stanoviště: 64/, 56301 Krasíkov
Telefon: 465381234
E-mail: krasikov@ow.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/krasikov
Jméno: Petr JEŘÁBEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 465 381 234
Adresa práce: OÚ Krasíkov Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 192 508
E-mail: krasikov@ow.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří NESPORÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Krasíkov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír POSPÍŠIL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Martin PAVLIŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav SKÁLA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: František ŠČUČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Romana KUČEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vladislav KYSELICA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Zábřeh (město)

Stanoviště: Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh
Telefon: 583411588
E-mail: posta@muzabreh.cz
Jméno: RNDr. Mgr. František JOHN Ph.D. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 583 468 218
Adresa práce: MÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.john@muzabreh.cz Poznámka: Fax: 583416505
Jméno: Josef KLÍMEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 583 468 216
Adresa práce: MÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh Funkce na pracovišti: místostarosta, velitel SDH Zábřeh Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Václav DOUBRAVA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 583 411 594
Adresa práce: Městská policie Zábřeh Funkce na pracovišti: velitel Mobil-veřejný:
E-mail: mp@muzabreh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Milan DOUBRAVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 583 411 317
Adresa práce: EKO-servis Zábřeh Funkce na pracovišti: jednatel společnosti Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav KYLAR Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: SDH Hněvkov-velitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: sbor dobrovolných hasičů Hněvkov Fax: