Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Třebětice

Stanoviště: Třebětice 51/, 76901 Třebětice
Telefon: 573396961
E-mail: obec@trebetice.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/trebetice
Jméno: Čestmír STRATIL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 573 396 961
Adresa práce: OÚ Třebětice, Třebětice 51 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 734 576 799
E-mail: obec@trebetice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Roman ŠLAPÁK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Třebětice Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr CHYTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Třebětice Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Alfons MACHÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Třebětice Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav PECHÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Třebětice Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír STÍSKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Třebětice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Holešov

Stanoviště: Masarykova 628/, 76917 Holešov
Telefon: 573521200
E-mail: rudolf.seifert@holesov.cz
Jméno: Mgr. Rudolf SEIFERT Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 573 521 200
Adresa práce: Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 030 893
E-mail: rudolf.seifert@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel KARHAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 573 521 201
Adresa práce: Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 603 162 605
E-mail: pavel.karhan@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marie KRAJCAROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 573 521 254
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Funkce na pracovišti: Krizové řízení MěÚ Holešov Mobil-veřejný: 724 190 786
E-mail: marie.krajcarova@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Klára HAJDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 105 973
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín, Tečovská 1109 763 02 ZLÍN-MALENOVICE Funkce na pracovišti: úsekový technik Mobil-veřejný: 724 342 431
E-mail: hajdova@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin VALOUCH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 942 369
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: správce toků Mobil-veřejný: 724 524 002
E-mail: martin.valouch@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Mgr. Milan VURBAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 687 250
Adresa práce: Holešovská 1700, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: Velitel stanice Holešov Mobil-veřejný: 777 458 324
E-mail: milan.vurbal@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lucie KAŇOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 521 405
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: lucie.kanova@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Roman KOVAŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 503 731
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK - Kroměříž, Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž Funkce na pracovišti: pověřený řízením odd. majetkové správy KM Mobil-veřejný:
E-mail: kovarik@rszk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Libor LIŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 396 722
Adresa práce: Květná 1555, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: Ředitel Technické služby Holešov, s.r.o. Mobil-veřejný:
E-mail: liska@tsholesov.cz,ts_holesov@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Jan NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 675 721
Adresa práce: Policie ČR, Palackého 501, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: Vedoucí OO PČR Holešov Mobil-veřejný:
E-mail: km.oop.holesov.podatelna@pcr.cz Poznámka: jan.novak3@pcr.cz,janov.hol@seznam.cz Fax: 974675728
Jméno: Milan ROUBALÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 521 202
Adresa práce: Masarykova 628, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 604 670 172
E-mail: milan.roubalik@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr VEDRA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 517 343
Adresa práce: VaK Kroměříž a.s., Kojetínská 3666/64, Kroměříž 767 01 Funkce na pracovišti: výrobně technický náměstek Mobil-veřejný: 724 918 791
E-mail: petr.vedra@vak-km.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana VEDROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 521 400
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný: 724 030 891
E-mail: hana.vedrova@holesov.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje

Stanoviště: Třída Tomáše Bati 21/, 76190 Zlín
Telefon: 577043100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
Jméno: Ing. Radim HOLIŠ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 043 100
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: hejtman Zlínského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dana ZÁPECOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 043 357
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Robert PEKAJ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577 043 157
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Krizové plánování, prevence závažných havárií Mobil-veřejný:
E-mail: robert.pekaj@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marcela LUCOVÁ Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 577 043 359
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: refernt na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: marcela.lucova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Bc. Tomáš BAMBUCH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 804
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Stížnosti a podání, ÚZK, kontrolní činnost Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.bambuch@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. MBA Martin BERNARD Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: Generální ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: martin.bernard@smv.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel CENEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 552 716
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: Ředitel závodu Střední Morava Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariatzsm@pmo.cz Poznámka: Fax: 572540808
Jméno: Ing. Zdeněk FLORIÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 376
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Ved. odd. zemědělství, lesního hosp., myslivosti a ryb. Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš KONUPKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 533
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Státní správa na pozemních komunikacích Mobil-veřejný: 773 280 767
E-mail: lukas.konupka@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Zuzana KOVAŘÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 231
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: zuzana.kovarikova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana KÁČEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 383
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Mobil-veřejný: 731 555 274
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav LEJSAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 517 111
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž Funkce na pracovišti: ředitel VaK Kroměříž, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří LUČAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 230
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení hopodářské správy Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.lucan@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. František MAHDALÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 009 633
Adresa práce: Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Ředitel KVS pro Zlínský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: f.mahdalik.kvsz@svscr.cz Poznámka: Fax: 577211481
Jméno: Ing. Bronislav MALÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 044 200
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Mobil-veřejný: 577 212 829
E-mail: maly@rszk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František MIKULIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 226
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce 21. budovy Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.mikulicka@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Helena MRÁČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 191
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Redaktorská činnost Mobil-veřejný:
E-mail: helena.mrackova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 233
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Dopravní obslužnost Mobil-veřejný: 731 555 233
E-mail: martin.novak@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Robert OLŠA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 258
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati 21 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce HW a SW Mobil-veřejný:
E-mail: robert.olsa@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel PERNICA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 957 201
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. - ST - oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01 Funkce na pracovišti: vedoucí Správy toků Mobil-veřejný: 723 459 332
E-mail: pavel.pernica@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman PILAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 484 012
Adresa práce: VaK Vsetín, a.s. Jasenická 1116, 755 11 Vsetín Funkce na pracovišti: ředitel společnosti VaK Vsetín, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pilar@vakvs.cz Poznámka: Fax: 571431910
Jméno: plk.Ing. Petr POTYKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 458 801
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství, Štefánikova 167, 760 30 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602 159 013
E-mail: potykap@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Monika PŮLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 169
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro vojenské zákony Mobil-veřejný:
E-mail: monika.pulova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martina REKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 161
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje , Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro evidenci věcných prostředků a ekonomiku Mobil-veřejný:
E-mail: martina.rekova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vít RUŠAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 670 200
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vit.rusar@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950670333
Jméno: MUDr. Eva SEDLÁČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 006 711
Adresa práce: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Ředitelka - vedoucí služebního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: khs@khszlin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. JUDr. Jaromír TKADLEČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 661 220
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství Mobil-veřejný:
E-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lubomír TRACHTULEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 530 140
Adresa práce: Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: ředitel SVaK Uherské Hradiště, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: lubomir.trachtulec@svkuh.cz Poznámka: Fax: 572551118
Jméno: Ing. Zdeněk VACULÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 255
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce aplikací Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.vaculik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana VALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 232
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.BAti 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: jana.valova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan VANDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 195
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Organizační pracovník tiskového oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.vandik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dagmar VODÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 366
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: referent na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dagmar.vodakova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Táňa VÍTKOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 374
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: oddělení vodního hospodářství,odbor životního prostředí a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: tana.vitkova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdenka ŠENKYŘÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 812
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení správních činností ve zdravotnictví Mobil-veřejný:
E-mail: zdenka.senkyrikova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: zástupce hlavního hygienika Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803

Holešov

Stanoviště: Masarykova 628/, 76917 Holešov
Telefon: 573521200
E-mail: rudolf.seifert@holesov.cz
Jméno: Mgr. Rudolf SEIFERT Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 573 521 200
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 724 030 893
E-mail: rudolf.seifert@holesov.cz Poznámka: Fax: 573521210
Jméno: Ing. Pavel KARHAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 573 521 201
Adresa práce: Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 603 162 605
E-mail: pavel.karhan@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marie KRAJCAROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 573 521 254
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Funkce na pracovišti: Krizové řízení MěÚ Holešov Mobil-veřejný: 724 190 786
E-mail: marie.krajcarova@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Roman KOVAŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 503 731
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK - Kroměříž, Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž Funkce na pracovišti: pověřený řízením odd. majetkové správy KM Mobil-veřejný:
E-mail: kovarik@rszk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Libor LIŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 396 722
Adresa práce: Květná 1555, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: Ředitel Technické služby Holešov, s.r.o. Mobil-veřejný:
E-mail: liska@tsholesov.cz,ts_holesov@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Jan NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 675 721
Adresa práce: Policie ČR, Palackého 501, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: Vedoucí OO PČR Holešov Mobil-veřejný:
E-mail: km.oop.holesov.podatelna@pcr.cz Poznámka: jan.novak3@pcr.cz,janov.hol@seznam.cz Fax: 974675728
Jméno: Marta ONDROUŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Osadní výbor Dobrotice Funkce na pracovišti: předsedkyně OV Dobrotice Mobil-veřejný: 606 371 698
E-mail: zak.marta@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan ROUBALÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 521 202
Adresa práce: Masarykova 628, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 604 670 172
E-mail: milan.roubalik@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr VEDRA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 517 343
Adresa práce: VaK Kroměříž a.s., Kojetínská 3666/64, Kroměříž 767 01 Funkce na pracovišti: výrobně technický náměstek Mobil-veřejný: 724 918 791
E-mail: petr.vedra@vak-km.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana VEDROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 521 400
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný: 724 030 891
E-mail: hana.vedrova@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Karel ŠIMEČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 434 713
Adresa práce: Náves 636, 761 40 Zlín - Prštné Funkce na pracovišti: Hasič Magistrátu města Zlína Mobil-veřejný: 778 205 132
E-mail: visivoblouk@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Mgr. Milan VURBAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 687 250
Adresa práce: Holešovská 1700, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: Velitel stanice Holešov Mobil-veřejný: 777 458 324
E-mail: milan.vurbal@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk CHYTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 723 543 674
Adresa práce: Osadní výbor Tučapy Funkce na pracovišti: Předseda Mobil-veřejný: 723 543 674
E-mail: zdenek.chytil@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Eduard DLHOPOLČEK Dis. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 521 116
Adresa práce: Městská policie Palackého 1400, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 773 609 609
E-mail: eduard.dlhopolcek@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luděk HRADIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 603 321 827
Adresa práce: Osadní výbor Žopy Funkce na pracovišti: Předseda Mobil-veřejný:
E-mail: ravall@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radovan KAŇA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 732 812 937
Adresa práce: Osadní výbor Količín Funkce na pracovišti: Předseda Mobil-veřejný:
E-mail: radakana@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lucie KAŇOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 521 405
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: lucie.kanova@holesov.cz Poznámka: Fax:

Hulín

Stanoviště: nám. Míru 162/, 76824 Hulín
Telefon: 573502711
E-mail: mesto@hulin.cz
Jméno: Mgr. Roman HOZA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 573 502 712
Adresa práce: MěÚ Hulín - nám. Míru 162, 768 24 Hulín Funkce na pracovišti: Starosta města Hulín Mobil-veřejný: 602 567 150
E-mail: hoza@hulin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří SCHAFFER Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Hulín - nám. Míru 162 76824 Hulín Funkce na pracovišti: Místostarosta města Hulín Mobil-veřejný: 603 505 389
E-mail: schaffer@hulin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jana FRANEKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Hulín - nám. Míru 162 76824 Hulín Funkce na pracovišti: Referent OŽP MěÚ Hulín Mobil-veřejný: 721 005 188
E-mail: franekova@hulin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman DUTKEVIČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 502 720
Adresa práce: MěÚ Hulín - nám. Míru 162, 768 24 Hulín Funkce na pracovišti: Vedoucí ORMŽP Mobil-veřejný: 602 572 331
E-mail: dutkevic@hulin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Antonín HUŤKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Kombyt servis, s.r.o. Funkce na pracovišti: Ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: hutka@kombyt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Richard NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Hulín - nám. Míru 162 76824 Hulín Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru SMM MěÚ Hulín Mobil-veřejný: 731 465 713
E-mail: novak@hulin.cz Poznámka: Fax:

Pravčice

Stanoviště: Pravčice 46/, 768 24 Pravčice
Telefon: 573350527
E-mail: obecpravcice@seznam.cz
Jméno: Šárka GAHUROVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 573 350 527
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starostka Pravčic Mobil-veřejný: 602 685 833
E-mail: obecpravcice@seznam.cz Poznámka: Fax: