Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Tři Dvory

Stanoviště: Osvoboditelů 281/, 28002 Tři Dvory
Telefon: 321766154
E-mail: obec@tridvory.cz
Jméno: Jitka Vokolková Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 321766154
Adresa práce: OÚ Tři Dvory, Osvoboditelů 271, 280 02 Tři Dvory Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: obec@tridvory.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Srb Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974874650
Adresa práce: Policie ČR Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ondřej Bašista Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Policie ČR Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš Svoboda Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: soukromý podnikatel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Dita Zemanová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 321766154
Adresa práce: OÚ Tři Dvory, Osvoboditelů 271, 280 02 Tři Dvory Funkce na pracovišti: účetní obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Zeman Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce: 321781110
Adresa práce: MěÚ Kolín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: velitel SDH Fax:

ORP Kolín

Stanoviště: Karlovo náměstí 78/, 28012 Kolín
Telefon: 321748111
E-mail: podatelna@mukolin.cz
Jméno: Mgr. Michael KAŠPAR Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 321 748 210
Adresa práce: Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín I Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 602 125 682
E-mail: michael.kaspar@mukolin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Iveta MIKŠÍKOVÁ Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 321 748 213
Adresa práce: MěÚ Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Funkce na pracovišti: 1.místostarosta města Kolín Mobil-veřejný:
E-mail: iveta.miksikova@mukolin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Monika POHŮNKOVÁ Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce: 321 748 211
Adresa práce: Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Funkce na pracovišti: tajemnice MěÚ Kolín Mobil-veřejný: 601 370 509
E-mail: monika.pohunkova@mukolin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radek SMUTNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 321 748 335
Adresa práce: Městský úřad Kolín, Sokolská 545, 280 12 Kolín II Funkce na pracovišti: vedoucí OŽPZ MěÚ Kolín Mobil-veřejný:
E-mail: radek.smutny@mukolin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Kateřina HAKLOVÁ, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 321 748 324
Adresa práce: MěÚ Kolín, Sokolská 545, 280 12 Kolín II Funkce na pracovišti: referent OŽPZ MěÚ Kolín – vodoprávní úřad Mobil-veřejný:
E-mail: katerina.haklova@mukolin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana STANKEOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 321 748 351
Adresa práce: MěÚ Kolín, Sokolská 545, 280 12 Kolín II Funkce na pracovišti: referent OŽPZ MěÚ Kolín - vodoprávní úřad Mobil-veřejný:
E-mail: jana.stankeova@mukolin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Miroslav BABÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 321 748 129
Adresa práce: MěÚ Kolín, Na Valech 72, 280 12 Kolín II Funkce na pracovišti: vedoucí OD MěÚ Kolín Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.babak@mukolin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Tomáš POSPĚCH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 321 748 193
Adresa práce: MěÚ Kolín, Kutnohorská 23, 282 12 Kolín IV Funkce na pracovišti: vedoucí OOKŘ MěÚ Kolín Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.pospech@mukolin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: mjr., Mgr. Čestmír RYCHLÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 885 180
Adresa práce: stanice HZS Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín Funkce na pracovišti: velitel stanice ÚO HZS Kolín Mobil-veřejný:
E-mail: cestmir.rychlik@sck.izscr.cz Poznámka: Zasedání a jednání PK se za HZS Kolín zúčastní vždy službu konající velitel čety. Fax:
Jméno: plk., Mgr. Miroslav SKOUPÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 874 222
Adresa práce: PČR Kolín, K Dílnám 684, 280 66 Kolín IV Funkce na pracovišti: zástupce ředitele ÚO Policie ČR Kolín Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.skoupy@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František VESELÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 321 721 425
Adresa práce: Povodí Labe, s.p. - Závod RnL - středisko Kolín Funkce na pracovišti: vedoucí PS 8 Povodí Labe Mobil-veřejný:
E-mail: veselyf@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Otakar NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 953 411
Adresa práce: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové Funkce na pracovišti: Správce vodních toků Mobil-veřejný: 602 705 485
E-mail: otakar.novak@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petra ŠŤASTNÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 310 014 421
Adresa práce: Karlovo náměstí 44, 280 02 Kolín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: petra.stastna@khsstc.cz Poznámka: pro okres Kolín a Kutná Hora Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Fax:

Povodňová komise Středočeského kraje

Stanoviště: Zborovská 81/11, 15021 Praha 5
Telefon: 257280111
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz
Poznámka: opis@sck.izscr.cz
Jméno: Mgr. Petra PECKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 257 280 227
Adresa práce: Hejtmanství Stč. kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: hejtmanka Mobil-veřejný:
E-mail: peckova@kr-s.cz Poznámka: Hejtmanka@kr-s.cz Fax:
Jméno: Ing. Pavel ŘEHÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 088 700
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové 3 Funkce na pracovišti: technický ředitel Mobil-veřejný: 602 169 633
E-mail: rehakp@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. Otto VRANÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 317 742 045
Adresa práce: Černoleská 1929, 256 01 Benešov Funkce na pracovišti: Ředitel sekce KVS SVS pro Středočeský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: o.vrany.kvss@svscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Tomáš VODNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 211 154 601
Adresa práce: Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: ředitel KHS Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.vodny@khsstc.cz,info@khsstc.cz Poznámka: Fax: 224916561
Jméno: Ing. brig., gen. Miloslav SVATOŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 870 021
Adresa práce: HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno Funkce na pracovišti: ředitel HZS kraje Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.svatos@sck.izscr.cz Poznámka: Fax: 950870148
Jméno: Ing. Luboš NAVRÁTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 156
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení IZS a obrany Mobil-veřejný:
E-mail: navratil@kr-s.cz Poznámka: KÚ SČK Fax: 257280203
Jméno: ppor.Bc. Milan MATYÁSKO Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 878 780
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Funkce na pracovišti: vedoucí poříčního oddělení Labe Mobil-veřejný:
E-mail: milan.matyasko@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin MATULA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 707 857
Adresa práce: Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Mobil-veřejný: 724 342 302
E-mail: matula@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel KURKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 550
Adresa práce: ČHMÚ, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany Funkce na pracovišti: ředitel pobočky Praha Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.kurka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032500
Jméno: Michal KUDLÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 234 637 420
Adresa práce: Státní plavební správa, pobočka Praha, P.O.BOX 28 Jankovcova 4 170 04 Praha 7 - Holešovice Funkce na pracovišti: vedoucí odd. plaveb. dozoru Mobil-veřejný:
E-mail: kudlacek.michal@plavebniurad.cz Poznámka: Fax: 266710545
Jméno: Ing. Tomáš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 401 461
Adresa práce: Povodí Vltavy,státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Funkce na pracovišti: ředitel sekce správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.kendik@pvl.cz Poznámka: dispečink: 257 329 425 Fax: 257326310
Jméno: Mgr. Jan LOUŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 495
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: ředitel krajského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: louska@kr-s.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Simona JANDUROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 396
Adresa práce: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Ved. odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný: 601 569 901
E-mail: jandurova@kr-s.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. René HEŘMANSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 236 003 098
Adresa práce: Magistrát hlavního města Prahy, nám. Franze Kafky 1/16, Praha 1 Funkce na pracovišti: specialista protipovodňové ochrany Mobil-veřejný:
E-mail: rene.hermansky@praha.eu Poznámka: Fax:
Jméno: prap. Petr KŘÍŽ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 206 157
Adresa práce: U Sluncové 365/4, 186 00 Praha 8 Funkce na pracovišti: starší pracovník štábu KVV Praha Mobil-veřejný:
E-mail: krizp5@army.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise ČHMÚ CPP

Stanoviště: Na Šabatce 17/, 14306 Komořany
Jméno: Ing. Václav DVOŘÁK, Ph.D. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 244 032 700
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602 626 390
E-mail: vaclav.dvorak@chmi.cz Poznámka: Fax: 241760603
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: RNDr. Radek ČEKAL, Ph.D. Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 244 032 356
Adresa práce: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení hydrologických pčedpovědí Mobil-veřejný:
E-mail: radek.cekal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petra LEIPELTOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 244 032 367
Adresa práce: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: petra.leipeltova@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Martina KIMLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 360
Adresa práce: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kimlova@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel KURKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 550
Adresa práce: ČHMÚ, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany Funkce na pracovišti: ředitel pobočky Praha Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.kurka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032500

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118

Týnec nad Labem

Stanoviště: Masarykovo náměstí 1/, 28126 Týnec nad Labem
Telefon: 321781100
E-mail: info@tynecnadlabem.cz
Jméno: Bc. Dušan Žmolil Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 321781493
Adresa práce: MěÚ Týnec nad Labem, Masarykovo nám. 1 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 606929592
E-mail: starosta@tynecnadlabem.cz Poznámka: Fax: 321781493
Jméno: Dušan Kovanda Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Český mlynář s.r.o., Pivovarská 137, Týnec nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel mlýna Mobil-veřejný: 731622197
E-mail: kovanda.dusan@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ivana Suchánková Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 321782493
Adresa práce: MěÚ Týnec nad Labem, Masarykovo nám. 1 Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný: 724995011
E-mail: tajemnik@tynecnadlabem.cz Poznámka: Fax: 321782493
Jméno: Václav Svoboda Funkce v komisi: člen Telefon práce: 321781100
Adresa práce: MěÚ Týnec nad Labem, Masarykovo nám. 1 Funkce na pracovišti: samostatný referent Mobil-veřejný:
E-mail: svoboda@tynecnadlabem.cz Poznámka: Fax: 321781493
Jméno: MUDr. Eva Janurová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 321781209
Adresa práce: Bezručova 98, Týnec nad Labem Funkce na pracovišti: soukromá dětská lékařka Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Hana Kostrecová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 321781222
Adresa práce: Zdymadlo, Týnec nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí jezná Mobil-veřejný:
E-mail: kostrecovah@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav Kyselák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 321781500
Adresa práce: MěÚ Týnec nad Labem, Masarykovo nám. 1 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽPZ Mobil-veřejný:
E-mail: kyselak@tynecnadlabem.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Landgráf Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: podnikatel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav Morávek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 321101111
Adresa práce: EKO Logistics s.r.o., Tyršova 68, Týnec nad Labem Funkce na pracovišti: řidič + velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Procházka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 321781222
Adresa práce: Zdymadlo, Týnec nad Labem Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Skřivánek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Týnec nad Labem, Masarykovo nám. 1 Funkce na pracovišti: zaměstnanec Mobil-veřejný: 604581608
E-mail: Poznámka: Fax:

Veletov

Stanoviště: 5/, 28002 Veletov
Telefon: +420724180042
E-mail: obec@veletov.cz
Jméno: Ing. Luboš MAREK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: +420724180042
Adresa práce: OÚ Veletov, Veletov 5, 280 02 Kolín Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: +420724180042
E-mail: obec@veletov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav JANKOVSKÝ, DiS. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: +420775262645
Adresa práce: OÚ Veletov, Veletov 5, 280 02 Kolín Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: +420775262645
E-mail: mistostarosta@veletov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav MORAVEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: +420603442289
Adresa práce: OÚ Veletov, Veletov 5, 280 02 Kolín Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný: +420603442289
E-mail: stanislav.moravec@veletov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václava ŠOLTOVÁ Funkce v komisi: spojovatelka Telefon práce: +420728300288
Adresa práce: OÚ Veletov, Veletov 5, 280 02 Kolín Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný: +420728300288
E-mail: vaclava.stankova@veletov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr SASKA Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce: +420603591425
Adresa práce: OÚ Veletov, Veletov 5, 280 02 Kolín Funkce na pracovišti: velitel zásahu JSDH Mobil-veřejný: +420603591425
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš SÝKORA Funkce v komisi: člen JSDH Telefon práce: +420773093848
Adresa práce: OÚ Veletov, Veletov 5, 280 02 Kolín Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný: +420773093848
E-mail: lubos.sykora@veletov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel BENEŠ Funkce v komisi: člen JSDH Telefon práce: +420777251907
Adresa práce: OÚ Veletov, Veletov 5, 280 02 Kolín Funkce na pracovišti: člen JSDH Mobil-veřejný: +420777251907
E-mail: benesveletov@email.cz Poznámka: Fax: