Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Uhersko

Stanoviště: Uhersko 34/, 53373 Uhersko
Telefon: 466676121
E-mail: obec@uhersko.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/uhersko
Jméno: DiS. Zdeněk Mašek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466676121
Adresa práce: Uhersko 34 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: obec@uhersko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Štefan Filípek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466676121
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Uhersko Mobil-veřejný:
E-mail: obec@uhersko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Horčička Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466676121
Adresa práce: Obecní úřad Uhersko, 533 73 Uhersko Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: obec@uhersko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Procházka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466676121
Adresa práce: Obecní úřad Uhersko, 533 73 Uhersko Funkce na pracovišti: strojník hasičů Mobil-veřejný:
E-mail: obec@uhersko.cz Poznámka: Fax:

ORP Holice

Stanoviště: Holubova /1, 53401 Holice
Telefon: 466741211
E-mail: holice@mestoholice.cz
Jméno: Mgr. Ondřej Výborný Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466741201
Adresa práce: Městský úřad Holice Holubova 1, Holice Funkce na pracovišti: MěÚ Holice - starosta Mobil-veřejný:
E-mail: vyborny@mestoholice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Kačer Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466741202
Adresa práce: Městský úřad Holice, Holubova 1, Holice Funkce na pracovišti: MěÚ Holice - místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: kacer@mestoholice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Božena Křemenáková Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 466741262
Adresa práce: Městský úřad Holice Holubova 1, Holice Funkce na pracovišti: vodoprávní úřad Mobil-veřejný:
E-mail: kremenakova@mestoholice.cz Poznámka: Fax: 466741206
Jméno: Tomáš Bartoníček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466920523
Adresa práce: Hradecká 1092, Holice 534 01 Funkce na pracovišti: vedoucí provozního střediska Holice Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.bartonicek@vakpce.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ondřej Dobrovolský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466920637
Adresa práce: Vysokomýtská 635, Holice Funkce na pracovišti: Technické služby Mobil-veřejný:
E-mail: ts@holice.cz Poznámka: Fax: 466920637
Jméno: npor. Ing. Vítězslav Felcman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950572197
Adresa práce: HZS Pardubického kraje, stanice Holice, Hradecká 1036, Holice Funkce na pracovišti: velitel stanice Holice Mobil-veřejný: 725095117
E-mail: vitezslav.felcman@pak.izscr.cz Poznámka: Fax: 950572101
Jméno: Jaromír Pohl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466682171
Adresa práce: Policie ČR OŘ Pardubice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří Prax Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466615586
Adresa práce: Adonix s.r.o. Pardubice, Bratranců Veverkových 645 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: adonix@adonix.cz Poznámka: Fax: 466615586
Jméno: Bc. Petr Vitman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466741203
Adresa práce: Městský úřad Holice, Holubova 1, Holice Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný: 739472156
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Marcel Žídek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466741212
Adresa práce: Městský úřad Holice Holubova 1, Holice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 725092491
E-mail: zidek@mestoholice.cz Poznámka: Fax: 466741206

Krajská povodňová komise Pardubického kraje

Stanoviště: Komenského nám. 125/, 53002 Pardubice
Telefon: 466026111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Jméno: JUDr., Ph.D Martin Netolický Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466026114
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Václav Kroutil Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466026120
Adresa práce: Pardubický kraj Funkce na pracovišti: Radní Pardubického kraje Mobil-veřejný:
E-mail: vaclav.kroutil@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin Vlasák Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 466026350
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽPZ Mobil-veřejný: 604793568
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš Boňatovský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466026173
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125 Funkce na pracovišti: vedoucí odd. krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax: 466026386
Jméno: Ing. Jaroslav Folprecht Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466026122
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.folprecht@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav Foltýn Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541637637
Adresa práce: Povodí Moravy, Brno, Dřevařská 11 Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského plánování Mobil-veřejný:
E-mail: foltyn@pmo.cz Poznámka: Fax: 541637231
Jméno: Ing. Jana Hroudová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466026512
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Michalovich Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466868201
Adresa práce: Povodí Labe, s.p. – závod Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel závodu Mobil-veřejný:
E-mail: michalovichp@pla.cz Poznámka: Fax: 466868232
Jméno: Ing. Miroslav Němec Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466052710
Adresa práce: Doubravice 98, 533 53 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel SÚS Pardubického kraje Mobil-veřejný: 602361132
E-mail: miroslav.nemec@suspk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mjr. Vlastimil Polívka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973243231
Adresa práce: KVV Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí odd. obranných příprav Mobil-veřejný:
E-mail: polivkavl@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing Tomáš Sajdl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956953201
Adresa práce: Lesy ČR, Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí ST Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Plk.Mgr. Petr Sehnoutka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 9745612221
Adresa práce: Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro vnější službu Policie ČR Mobil-veřejný:
E-mail: krpe.nrvs.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Antonín Vykydal Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466052337
Adresa práce: Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel KHS Pardubického kraje Mobil-veřejný:
E-mail: Antonin.Vykydal@khspce.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Ing. Martin Záleský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950570120
Adresa práce: HZS, územní odbor Pardubice Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: martin.zalesky@pak.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Zdeněk Šiftař Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495705010
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: Ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové Mobil-veřejný: 724179393
E-mail: zdenek.siftar@chmi.cz Poznámka: Fax: 495705001

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard Brabec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267122713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Hamáček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974833151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bejček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257043126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Klára Dostálová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224861371
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministryně pro místní rozvoj Mobil-veřejný:
E-mail: klara.dostalova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva Gottvaldová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224972433
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienik Mobil-veřejný:
E-mail: eva.gottvaldova@mzcr.cz Poznámka: dočasné bydliště: hotel ILF, Praha Fax:
Jméno: Ing. Aleš Kendík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav Lafek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973217501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950819220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing., CSc. Miroslav Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr Vančura Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973212061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950819710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel Marták Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267122853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602334744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Ing. Roman Bílý Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950819720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Miloš Drahoňovský Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974834251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra Dědková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257042478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra Janulíková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225131082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Mgr. Ivana Moravcová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224864453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: plk. Ing. Tomáš Obr Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973212064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Daniel Pokorný Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221812567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Jana Ratajová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224972923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Miloš Sedláček Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 222241362
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334 Fax: 224212803

Moravany

Stanoviště: náměstí Hrdinů 136/, 533 72 Moravany
Telefon: 466951204
E-mail: podatelna@obec-moravany.cz
Jméno: Václav Roček Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466951204
Adresa práce: náměstí Hrdinů 136, Moravany 533 72 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 606660219
E-mail: podatelna@obec-moravany.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lada Louženská Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bohumil Křivka Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Sychra Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: