Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Úštěk

Stanoviště: Mírové náměstí 83/, 41145 Úštěk
Telefon: 416795452
E-mail: ustek@iol.cz
Jméno: Bc. Ondřej ELÍSEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 416 795 452
Adresa práce: Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@mesto-ustek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luděk TICHÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 416 795 571
Adresa práce: Rybniční č. 1, 411 45 Úštěk Funkce na pracovišti: jednatel Úštěckých služeb Mobil-veřejný:
E-mail: tichy@mesto-ustek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: David DUFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 795 571
Adresa práce: Rybniční č. 1, 411 45 Úštěk Funkce na pracovišti: pracovník Úštěckých služeb Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: ppor. Vladimír JANOUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 427 115
Adresa práce: Polské lidové armády 272, 411 45 Úštěk Funkce na pracovišti: velitel HZS Úštěk Mobil-veřejný:
E-mail: velitel.psustek@ulk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel OTT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 734 762 241
Adresa práce: Mírové náměstí 83, Úštěk Funkce na pracovišti: správce majetku Mobil-veřejný:
E-mail: sprava.majetku@mesto-ustek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel MAŠATA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 795 610
Adresa práce: Mírové náměstí 83, Úštěk Funkce na pracovišti: správce majetku Mobil-veřejný:
E-mail: masata@mesto-ustek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav ŠULÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 795 452
Adresa práce: MěÚ Úštěk Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@mesto-ustek.cz Poznámka: Fax:

ORP Litoměřice

Stanoviště: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice
Telefon: 416916111
E-mail: podatelna@litomerice.cz
Poznámka: sekretariát 416916105,106, oper. středisko MP 416733044, tajemník PK 416916179
Jméno: Ing. Radek LÖWY Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 416 916 109
Adresa práce: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: radek.lowy@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petr PANAŠ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 416 916 308
Adresa práce: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: 3. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: petr.panas@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel GRYNDLER Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 416 916 179
Adresa práce: MěÚ, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lukáš LANDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 805 530
Adresa práce: Povodí Labe s.p., Nábřežní 305, 413 01 Roudnice n/L. Funkce na pracovišti: vedoucí střediska 5 PS Mobil-veřejný:
E-mail: landal@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David ĎURIŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 425 120
Adresa práce: HZS Ústeckého kraje - ÚO Litoměřice Funkce na pracovišti: ředitel územního odboru HZS Mobil-veřejný:
E-mail: david.duris@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vítězslav VOTRUBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 474 470 361
Adresa práce: Technická 2335/1, Litoměřice Funkce na pracovišti: ředitel TSM Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@tsmlt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Bc. Petr POTYSZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 436 220
Adresa práce: PČR Ústeckého kraje - ÚO Litoměřice Funkce na pracovišti: ředitel územního odboru PČR Mobil-veřejný:
E-mail: petr.potysz@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiřina BARTOŇOVÁ, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 916 172
Adresa práce: MěÚ, Pekařská 114/2, 41201 Litoměřice Funkce na pracovišti: vedoucí od. státní správy vod. hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: jirina.bartonova@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan JAKUB Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 916 509
Adresa práce: MěÚ, Topolčianská 1, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: jan.jakub@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ivan KRÁLIK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 733 044
Adresa práce: Město Litoměřice, Zahradnická 600/3, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: velitel MP Mobil-veřejný:
E-mail: kralik.ivan@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav LETAFKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 916 301
Adresa práce: MěÚ, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: referent krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.letafka@litomerice.cz Poznámka: 734783312 Fax:
Jméno: Ing. Pavel RICHTER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 916 209
Adresa práce: MěÚ, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.richter@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin MATULA Funkce v komisi: externí koordinátor Telefon práce: 416 707 857
Adresa práce: Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Mobil-veřejný: 724 342 302
E-mail: matula@poh.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Ústeckého kraje

Stanoviště: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
Telefon: 475657111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
Jméno: Ing. Jan SCHILLER Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 475 657 724
Adresa práce: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: Hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: schiller.j@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 475212946
Jméno: Ing. Jan SVEJKOVSKÝ Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 474 636 401
Adresa práce: Povodí Ohře, s.p. Funkce na pracovišti: generální ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: jsvejkovsky@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan ZAJÍC Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce: 416 805 500
Adresa práce: Povodí Labe s.p, Roudnice nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel závodu Roudnice nad Labem Mobil-veřejný:
E-mail: zajicj@pla.cz Poznámka: Fax: 416805511
Jméno: JUDr. Jiří HOLUB Funkce v komisi: 3. zástupce předsedy Telefon práce: 475 657 730
Adresa práce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: holub.j@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Irena JEŘÁBKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 475 657 959
Adresa práce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ZPZ Mobil-veřejný:
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Mgr. et Jan TRPIŠOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 234 144
Adresa práce: Sociální péče 799/7a, 400 11 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: trpisovsky.jan@zzsuk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. gšt. Vítězslav KŘIČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 286 101
Adresa práce: KVV Ústí nad Labem, Štefanikova 2, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: kvvul@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing., Bc. Pavel HOLZKNECHT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 421 290
Adresa práce: Policie ČR, Ústí nad Labem, Horova 13 Funkce na pracovišti: ved. odboru Pořádková a železniční policie Mobil-veřejný:
E-mail: opzpssck@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Tomáš BURIAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 657 160
Adresa práce: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí odd. životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 475200245
Jméno: plk., Mgr. Martin LANÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 430 220
Adresa práce: HZS Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel HZS ÚK Mobil-veřejný:
E-mail: ulk.reditel@hzscr.cz Poznámka: martin.lanicek@ulk.izscr.cz Fax:
Jméno: Mgr. Roman ŠŤASTNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 477 755 130
Adresa práce: KHS Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: roman.stastny@khsusti.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:

Drahobuz

Stanoviště: 35/, 41145 Drahobuz
Telefon: 416787173
E-mail: obec.drahobuz@seznam.cz
Jméno: Eduard Prágr Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 416787173
Adresa práce: Obecní úřad Drahobuz Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta.drahobuz@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Svoboda Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 416787173
Adresa práce: Obecní úřad Drahobuz Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Levín (městys)

Stanoviště: 58/, 41145 Levín
Telefon: 416797050
E-mail: oulevin@seznam.cz
Jméno: Radan ŠUM Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 416 797 050
Adresa práce: OÚ Levín Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Aleš RADA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 416 797 050
Adresa práce: OÚ Levín Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: