Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Vápenná

Stanoviště: Vápenná 442/, 790 64 Vápenná
Telefon: 584439068
E-mail: vapenna@rychleby.cz
Jméno: Leoš HANNIG Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 584 439 068
Adresa práce: Vápenná 442 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: obec@vapenna.cz,leos.hannig@seznam.cz Poznámka: Fax: 584439068
Jméno: Zdeněk PROFOUS Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 584 439 068
Adresa práce: Vápenná 442 Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: profous@vapenna.cz,obec@vapenna.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav KORYŤÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen RO Mobil-veřejný:
E-mail: l.korytak@karyo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Martin NOSEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 439 085
Adresa práce: ZŠ Vápenná, okr. Jeseník, přísp.organizace, Vápenná 262, 790 64 Vápenná Funkce na pracovišti: člen RO Mobil-veřejný:
E-mail: ma.nosek@post.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. Mgr. Libor VRÁNA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 459 331
Adresa práce: Odborné učiliště a praktická škola Lipová-lázně Funkce na pracovišti: člen RO Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@oulipova.cz Poznámka: Fax:

ORP Jeseník

Stanoviště: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
Telefon: 584498151
E-mail: posta@mujes.cz
Jméno: Mgr. Bc. Zdeňka BLIŠŤANOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 584 498 151
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@mujes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš VLAZLO Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 584 498 162
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.vlazlo@mujes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mjr. JUDr. Marek RUDA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 584 498 175
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: tajemnik@mujes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin ŘEHA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 584 498 425
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: zástupce vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný: 727 814 862
E-mail: martin.reha@mujes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Ing. Jan PASTUCHA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 791 020
Adresa práce: HZS OK, U Bělidla 1258/1, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: ředitel HZS ÚO Jeseník Mobil-veřejný:
E-mail: reditel.je@olk.izsr.cz Poznámka: Fax: 950791001
Jméno: Mgr. Patrik Tomáš PAVLÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 487 012
Adresa práce: Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 601 385 444
E-mail: reditel@tsje.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk VEČERKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 583 301 298
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Temenická 52, Šumperk Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vecerka@povodi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Robert ČERNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 581 641 001
Adresa práce: VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, Tyršova 248, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: technický ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: cerny@vakjes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef HOLUB Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 402 055
Adresa práce: Povodí Odry, s. p., Šumperská 382, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: jesenik.vhp@pod.cz Poznámka: Fax: 584402055
Jméno: plk. Mgr. Ludmila ANDĚLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 773 299
Adresa práce: Policie České republiky, územní odbor Jeseník, Moravská 780/4, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: vedoucí ÚO PČR Jeseník Mobil-veřejný:
E-mail: je.uo.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax: 974773900
Jméno: Bc. Miroslav KUČERA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 498 109
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: oddělení vnitřní správy-krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.kucera@mujes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav MACHÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 941 362
Adresa práce: Lesy ČR, s.p.; Správa toků - oblast Povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: OÚ Lichnov - předseda osadního výboru Mobil-veřejný: 724 523 970
E-mail: miroslav.machacek@lesycr.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Olomouckého kraje

Stanoviště: Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc
Telefon: 585508111
E-mail: posta@olkraj.cz
Jméno: Ing. Josef SUCHÁNEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585 508 847
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: hejtman@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585 508 150
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: i.slavotinek@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Alena HLOŽKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 585 508 829
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: a.hlozkova@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508278
Jméno: Ing. Radoslav KOSEK Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 585 508 820
Adresa práce: Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: referent pro obranné plánování Mobil-veřejný:
E-mail: r.kosek@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef VESELSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 402
Adresa práce: Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508424
Jméno: Mgr. Bc. Petr TOMÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 761 222
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 77136 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: krpm.vs.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax: 974161900
Jméno: plk. Ing. Vojtěch PRÝGL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 401 900
Adresa práce: Dobrovského 6 , 771 11 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel KVV Olomouc Mobil-veřejný:
E-mail: pryglv@army.cz Poznámka: 973 401 901 Fax: 973401905
Jméno: RNDr. Petr LOYKA CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 310
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný:
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488313
Jméno: Vladimíra KRESÁČ KUBIŠOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 630
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508424
Jméno: plk. Ing. Karel KOLÁŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 770 020
Adresa práce: HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel HZS Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@olk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950770001
Jméno: Ing. David FÍNA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 307
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: technicko - provozní ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: fina@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radek PEKAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 657 512
Adresa práce: Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava Funkce na pracovišti: ředitel závodu 1 Opava Mobil-veřejný:
E-mail: pekar@pod.cz Poznámka: opa_reditel.sekretariat@pod.cz Fax:
Jméno: MUDr. Lenka PEŠÁKOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 719 246
Adresa práce: Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitelka KHS Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@khsolc.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. MBA. Petr TUŠIL Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 205
Adresa práce: K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Funkce na pracovišti: Ředitel pobočky ČHMÚ Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: petr.tusil@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Roman VOLNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 268
Adresa práce: K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Funkce na pracovišti: Vedoucí region. předpověd. pracoviště ČHMÚ Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: roman.volny@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. et Ing. Martin ŠMÍDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 850
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc Funkce na pracovišti: uvolněný člen Rady Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: m.smida@olkraj.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595 138 200
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803

Kobylá nad Vidnavkou

Stanoviště: 53/, 79065 Kobylá nad Vidnavkou
Telefon: 584437604
E-mail: kobyla@rychleby.cz
Jméno: Zuzana JOCHMANNOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 584 437 604
Adresa práce: Obec Kobylá nad Vidnavkou Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 810 495
E-mail: starosta@oukobyla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav BOŠKO Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Růžena BOŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bronislav GRIGORIADIS Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: živnostník Mobil-veřejný: 722 811 309
E-mail: bronis@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeňka HERZIGOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: zdenkaherzigova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lenka PASTYŘÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Alexandra PONÍŽILOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Velká Kraš

Stanoviště: Velká Kraš 132/, 79058 Velká Kraš
Telefon: 584436141
E-mail: podatelna@velkakras.cz
Jméno: Mgr. Šárka ZAPLETALOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: signalista a místostarosta Mobil-veřejný: 602 105 927
E-mail: mgr.zapletalova@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk ZÁTOPEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 584 436 141
Adresa práce: Obecní úřad Velká Kraš 132, 790 58 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 196 269
E-mail: starosta@velkakras.cz Poznámka: Fax: 584436029
Jméno: Hubert BRIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 436 141
Adresa práce: Obecní úřad Velká Kraš 132, 790 58 Funkce na pracovišti: pracovník veřejné zeleně Mobil-veřejný: 722 709 905
E-mail: Poznámka: Fax: 584436029
Jméno: Stanislav GABRIŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 744 905
Adresa práce: Energorozvody s.r.o. Partyzánská 278, Javorník 790 70 Funkce na pracovišti: Elektromontér Mobil-veřejný: 605 727 063
E-mail: stanislavgabriss@seznam.cz Poznámka: Fax: 584436029
Jméno: Jan JANOŠŤÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 436 141
Adresa práce: Obecní úřad Velká Kraš 132, 790 58 Funkce na pracovišti: pracovník veřejné zeleně Mobil-veřejný: 602 715 720
E-mail: Poznámka: Fax: 584436029
Jméno: Lada KUBĚNOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 436 141
Adresa práce: Obecní úřad Velká Kraš 132, 790 58 Funkce na pracovišti: účetní Mobil-veřejný: 602 510 732
E-mail: ucetni@velkakras.cz Poznámka: Fax: 584436029
Jméno: Jan PIŠTĚLÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 436 141
Adresa práce: SDH Velká Kraš Funkce na pracovišti: starosta SDH Velká Kraš Mobil-veřejný: 605 727 063
E-mail: Poznámka: Fax: 584436029

Vidnava

Stanoviště: Mírové náměstí 80/, 790 55 Vidnava
Telefon: 584435131,584435185
E-mail: technik@vidnava.cz
Poznámka: zděná budova
Jméno: Bc. Rostislav KAČORA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 584 435 185
Adresa práce: MÚ Vidnava Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@vidnava.cz Poznámka: Fax: 584435185
Jméno: Ing. Kamil HADERKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 603 421 519
Adresa práce: Funkce na pracovišti: podnikatel Mobil-veřejný: 603 421 519
E-mail: info@khfornet.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan NOVOSAD Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 584 435 131
Adresa práce: Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava Funkce na pracovišti: technik Mobil-veřejný: 720 356 762
E-mail: technik@vidnava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav HÝBL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 739 832 714
Adresa práce: Mírové náměstí 60 Funkce na pracovišti: OSVČ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Blanka JANKŮ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 605 923 081
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zaměstnanec města, hasič Mobil-veřejný: 605 923 081
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef JANKŮ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 824 810 395
Adresa práce: Město Vidnava Funkce na pracovišti: Velitel jednotky SDH Vidnava hasič Mobil-veřejný: 724 810 395
E-mail: sdhvidnava@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr MERKL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 732 220 905
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zaměstnanec TOUX Supíkovice, člen rady města Mobil-veřejný: 732 220 905
E-mail: pitrs.me@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek NEDAVAŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 736 667 561
Adresa práce: Mírové nám 80, Vidnava Funkce na pracovišti: dělník Mobil-veřejný: 736 667 561
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří PALIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 189 454
Adresa práce: Funkce na pracovišti: údržba vodního hospodářství města Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ladislav ČMELA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 722 960 961
Adresa práce: Policie ČR Územní odbor Jeseník, Moravská 780/4 Jeseník Funkce na pracovišti: policista Mobil-veřejný: 722 960 961
E-mail: ladislavcmela@seznam.cz Poznámka: Fax:

Žulová

Stanoviště: Hlavní /36, 79065 Žulová
Telefon: 584437129
E-mail: starosta@mestozulova.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/zulova
Jméno: Radek TRSŤAN Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 725 131 355
Adresa práce: MěÚ Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 584 437 129
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel JEHLIČKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 584 437 129
Adresa práce: MěÚ Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lucie HUTNÍKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 584 437 129
Adresa práce: MěÚ Žulová, Hlavní 36 Funkce na pracovišti: admin. pracovnice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Milan KUSÝN Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: střelmistr Mobil-veřejný: 724 189 459
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr MRÁZEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: dělník Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav STANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 437 164
Adresa práce: VÚ a šk.jídelna, Komenského 154, Žulová Funkce na pracovišti: správce VÚ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef VLČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 731 556 556
Adresa práce: ADOS TRANS s.r.o. Horní Heršpice Sokolova 468/63a Brno - jih Funkce na pracovišti: člen Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: David WINKLER Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: metodik Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: