Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Vápenná

Stanoviště: Vápenná 442/, 790 64 Vápenná
Telefon: 584439068
E-mail: vapenna@rychleby.cz
Jméno: Leoš HANNIG Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 584 439 068
Adresa práce: Vápenná 442 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 737 286 377
E-mail: obec@vapenna.cz,leos.hannig@seznam.cz Poznámka: Fax: 584439068
Jméno: Zdeněk PROFOUS Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 584 439 068
Adresa práce: Vápenná 442 Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: profous@vapenna.cz,obec@vapenna.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav KORYŤÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen RO Mobil-veřejný:
E-mail: l.korytak@karyo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Martin NOSEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 439 085
Adresa práce: ZŠ Vápenná, okr. Jeseník, přísp.organizace, Vápenná 262, 790 64 Vápenná Funkce na pracovišti: člen RO Mobil-veřejný:
E-mail: ma.nosek@post.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr., Mgr. Libor VRÁNA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 459 331
Adresa práce: Odborné učiliště a praktická škola Lipová-lázně Funkce na pracovišti: člen RO Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@oulipova.cz Poznámka: Fax:

ORP Jeseník

Stanoviště: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
Telefon: 584498151
E-mail: posta@mujes.cz
Jméno: Mgr., Bc. Zdeňka BLIŠŤANOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 584 498 151
Adresa práce: Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@mujes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš VLAZLO Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 584 498 162
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: radní Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.vlazlo@mujes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Marek RUDA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 584 498 175
Adresa práce: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: tajemnik@mujes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Regina WEISEROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 584 498 422
Adresa práce: Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: vedoucí Odboru životního prostředí Mobil-veřejný: 724 189 412
E-mail: regina.weiserova@mujes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Mgr. Ivan PETRIŠČE Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 773 221
Adresa práce: PČR, ÚO Jeseník, Moravská 780/4, 790 14 Jeseník Funkce na pracovišti: ředitel ÚO Mobil-veřejný: 725 277 955
E-mail: ivan.petrisce@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ondřej MACH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 498 416
Adresa práce: Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: referent krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: ondrej.mach@mujes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr NEDBAL, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 487 012
Adresa práce: Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 601 385 444
E-mail: reditel@tsje.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Robert ČERNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 581 641 001
Adresa práce: VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, Tyršova 248, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: technický ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: cerny@vakjes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk VEČERKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 583 301 292
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Temenická 52, Šumperk Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Šumperk Mobil-veřejný:
E-mail: vecerka@pmo.cz Poznámka: 583 301 298 Fax:
Jméno: plk., Ing. Jan PASTUCHA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 791 020
Adresa práce: HZS OK, U Bělidla 1258/1, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: ředitel HZS ÚO Jeseník Mobil-veřejný:
E-mail: reditel.je@olk.izsr.cz Poznámka: Fax: 950791001
Jméno: Miroslav MACHÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 951 405
Adresa práce: Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: správce toků rajonu 101 Mobil-veřejný: 724 523 970
E-mail: miroslav.machacek@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef HOLUB Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 402 055
Adresa práce: Povodí Odry, Šumperská 382, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: vedoucí VHP Jeseník Mobil-veřejný:
E-mail: jesenik.vhp@pod.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Olomouckého kraje

Stanoviště: Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc
Telefon: 585508111
E-mail: posta@olkraj.cz
Jméno: Ing. Josef SUCHÁNEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585 508 847
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: hejtman@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585 508 150
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: i.slavotinek@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Bc. Pavel TUČEK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 585 508 831
Adresa práce: Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: tajemník bezpečnostní rady Mobil-veřejný:
E-mail: p.tucek@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radoslav KOSEK Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 585 508 820
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: referent pro obranné plánování Mobil-veřejný:
E-mail: r.kosek@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Roman VOLNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 268
Adresa práce: K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba Funkce na pracovišti: vedoucí region. předpověd. pracoviště ČHMÚ Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: roman.volny@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Ing. et Martin ŠMÍDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 850
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc Funkce na pracovišti: uvolněný člen Rady Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: m.smida@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lucie MICHALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 395
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: l.michalova@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. gšt. Tomáš ŠPOK, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 401 900
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství Olomouc, Dobrovského 6, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel Krajského vojenského velitelství Olomouc Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: spokt@army.cz Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jitka HEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 402
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: j.hejlova@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Petr TOMÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 761 222
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: petr.tomanek@pcr.cz Poznámka: Fax: 974161900
Jméno: RNDr. Petr LOYKA, CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 310
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 606 705 971
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488313
Jméno: plk., Ing. Karel KOLÁŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 770 020
Adresa práce: HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel HZS Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: olk.reditel@hzscr.cz Poznámka: Fax: 950770001
Jméno: Ing. David FÍNA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 307
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: technicko - provozní ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: fina@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radek PEKAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 657 512
Adresa práce: Povodí Odry, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava Funkce na pracovišti: ředitel závodu 1 Opava Mobil-veřejný:
E-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Lenka PEŠÁKOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 719 246
Adresa práce: Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitelka KHS Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@khsolc.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr TUŠIL, Ph.D., MBA. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 205
Adresa práce: K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: petr.tusil@chmi.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964

Kobylá nad Vidnavkou

Stanoviště: 53/, 79065 Kobylá nad Vidnavkou
Telefon: 584437604
E-mail: kobyla@rychleby.cz
Jméno: Miroslava RYBÁRIKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 584 437 604
Adresa práce: Obec Kobylá Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 724 810 495
E-mail: starosta@oukobyla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Rudolf PALIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr KUNA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Velká Kraš

Stanoviště: Velká Kraš 132/, 79058 Velká Kraš
Telefon: 584436141
E-mail: podatelna@velkakras.cz
Jméno: Jiří VODIČKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš Funkce na pracovišti: signalista a starosta Mobil-veřejný: 602 223 705
E-mail: starosta@velkakras.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Šárka ZAPLETALOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 584 436 141
Adresa práce: Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš Funkce na pracovišti: Místostarostka Mobil-veřejný: 724 196 269
E-mail: mgr.zapletalova@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Josef ŠERÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 436 141
Adresa práce: Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš Funkce na pracovišti: pracovník veřejné zeleně Mobil-veřejný: 733 193 236
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav GABRIŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 744 905
Adresa práce: Energorozvody s.r.o. Partyzánská 278, Javorník 790 70 Funkce na pracovišti: Velitel SDH Mobil-veřejný: 605 727 063
E-mail: stanislavgabriss@seznam.cz Poznámka: Fax: 584436029
Jméno: Martin ŠULÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 436 141
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724 940 134
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lada KUBĚNOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 436 141
Adresa práce: Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš Funkce na pracovišti: účetní Mobil-veřejný: 602 510 732
E-mail: ucetni@velkakras.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří DOUGI Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 436 141
Adresa práce: Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš Funkce na pracovišti: vodař Mobil-veřejný: 604 712 572
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Marcela KUBĚNOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 436 141
Adresa práce: Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš Funkce na pracovišti: pracovník veřejné zeleně Mobil-veřejný: 732 443 047
E-mail: Poznámka: Fax:

Vidnava

Stanoviště: Mírové náměstí 80/, 790 55 Vidnava
Telefon: 584435131,584435185
E-mail: technik@vidnava.cz
Poznámka: zděná budova
Jméno: Bc. Rostislav KAČORA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 584 435 185
Adresa práce: MÚ Vidnava Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 737 704 865
E-mail: starosta@vidnava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Kamil HADERKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 603 421 519
Adresa práce: Funkce na pracovišti: podnikatel Mobil-veřejný: 603 421 519
E-mail: info@khfornet.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan NOVOSAD Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 584 435 131
Adresa práce: Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava Funkce na pracovišti: technik Mobil-veřejný: 720 356 762
E-mail: technik@vidnava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Blanka JANKŮ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 605 923 081
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zaměstnanec města, hasič Mobil-veřejný: 605 923 081
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef JANKŮ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 824 810 395
Adresa práce: Město Vidnava Funkce na pracovišti: Velitel jednotky SDH Vidnava hasič Mobil-veřejný: 724 810 395
E-mail: sdhvidnava@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr MERKL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 732 220 905
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zaměstnanec TOUX Supíkovice, člen rady města Mobil-veřejný: 732 220 905
E-mail: pitrs.me@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek NEDAVAŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 736 667 561
Adresa práce: Mírové nám 80, Vidnava Funkce na pracovišti: dělník Mobil-veřejný: 736 667 561
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří PALIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 189 454
Adresa práce: Funkce na pracovišti: údržba vodního hospodářství města Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ladislav ČMELA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 722 960 961
Adresa práce: Policie ČR Územní odbor Jeseník, Moravská 780/4 Jeseník Funkce na pracovišti: policista Mobil-veřejný: 722 960 961
E-mail: ladislavcmela@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav HÝBL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 739 832 714
Adresa práce: Mírové náměstí 60 Funkce na pracovišti: OSVČ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Žulová

Stanoviště: Hlavní 36/, 790 65 Žulová
Telefon: 584437129
E-mail: podatelna@mestozulova.cz
Jméno: Radek TRSŤAN Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 584 437 129
Adresa práce: MěÚ Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 725 131 355
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel JEHLIČKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 584 437 129
Adresa práce: MěÚ Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lucie HUTNÍKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 584 437 129
Adresa práce: MěÚ Žulová, Hlavní 36 Funkce na pracovišti: admin. pracovnice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Milan KUSÝN Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: střelmistr Mobil-veřejný: 724 189 459
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr MRÁZEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: dělník Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav STANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584 437 164
Adresa práce: VÚ a šk.jídelna, Komenského 154, Žulová Funkce na pracovišti: správce VÚ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef VLČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 731 556 556
Adresa práce: ADOS TRANS s.r.o. Horní Heršpice Sokolova 468/63a Brno - jih Funkce na pracovišti: člen Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš HRADIL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zdravotní bratr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: