Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Vápenná

Stanoviště: Vápenná 442/, 790 64 Vápenná
Telefon: 584439068
E-mail: vapenna@rychleby.cz
Jméno: Leoš Hannig Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 584439068
Adresa práce: Vápenná 442 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: vapenna@rychleby.cz,leos.hannig@seznam.cz Poznámka: Fax: 584439068
Jméno: Zdeněk Profous Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 584439068
Adresa práce: Vápenná 442 Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: profous@vapenna.cz,vapenna@rychleby.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav Koryťák Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Martin Nosek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. Mgr. Libor Vrána Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584421275
Adresa práce: Odborné učiliště a praktická škola Lipová-lázně Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@oulipova.cz Poznámka: Fax:

ORP Jeseník

Stanoviště: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
Telefon: 584498151
E-mail: posta@mujes.cz
Jméno: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 584498151
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@mujes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Libor Látal Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 584498175
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: tajemnik@mujes.cz Poznámka: Fax: 584498156
Jméno: Tomáš Vlazlo Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 584498162
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.vlazlo@mujes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin Řeha Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 584498425
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: zástupce vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný: 727814862
E-mail: martin.reha@mujes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Mgr. Ludmila Andělová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974773550
Adresa práce: Policie České republiky, územní odbor Jeseník, Moravská 780/4, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: vedoucí ÚO PČR Jeseník Mobil-veřejný:
E-mail: je.uo.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef Holub Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584402055
Adresa práce: Povodí Odry, s. p., Šumperská 382, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: jesenik.vhp@pod.cz Poznámka: Fax: 584402055
Jméno: Bc. Miroslav Kučera Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584498109
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: oddělení vnitřní správy-krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.kucera@mujes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Macháček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956951242
Adresa práce: Lesy ČR, s.p.; Správa toků - oblast Povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: OÚ Lichnov - zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Machacek.ost51@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Ing. Jan Pastucha Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950791020
Adresa práce: HZS OK, U Bělidla 1258/1, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: ředitel HZS ÚO Jeseník Mobil-veřejný:
E-mail: reditel.je@olk.izsr.cz Poznámka: Fax: 950791001
Jméno: Ing. Lumír Proske Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584401022
Adresa práce: VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, Tyršova 248, 790 01 Jeseník Funkce na pracovišti: vedoucí ČOV Mobil-veřejný:
E-mail: proske@vakjes.cz Poznámka: Fax: 584409330
Jméno: Ing. Jaroslav Ryčl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584487012
Adresa práce: Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602210759
E-mail: reditel@tsje.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Večerka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 583301298
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Temenická 52, Šumperk Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vecerka@povodi.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Olomouckého kraje

Stanoviště: Jeremenkova 1191/40a, 77911 Olomouc
Telefon: 585508111
E-mail: posta@olkraj.cz
Jméno: Ladislav Okleštěk Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585508847
Adresa práce: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: hejtman@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508851
Jméno: Mgr. Jiří Zemánek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585508149
Adresa práce: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: s.foukalova@olkraj.cz Poznámka: e-mail na asistentku Fax: 585508851
Jméno: Mgr. Alena Hložková Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 585508829
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 625 Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: a.hlozkova@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508278
Jméno: Ing. David Fína Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541637307
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: technicko - provozní ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: fina@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Ing. Karel Kolářík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950770020
Adresa práce: HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel HZS Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: karel.kolarik@hzsol.cz Poznámka: Fax: 950770001
Jméno: Vladimíra Kresáč Kubišová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585508630
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717 Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508424
Jméno: RNDr., CSc. Petr Loyka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588488310
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný:
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488313
Jméno: MUDr. Zdeněk Nakládal Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585719246
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: Ředitel/ vedoucí služebního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariat@khsolc.cz Poznámka: Fax: 585719245
Jméno: plk. Ing. Vojtěch Prýgl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973401900
Adresa práce: Dobrovského 6 , 771 11 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel KVV Olomouc Mobil-veřejný:
E-mail: pryglv@army.cz Poznámka: 973 401 901 Fax: 973401905
Jméno: Ing. Jíří Tkáč Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596657512
Adresa práce: Povodí Odry, s.p., závod 1 Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.tkac@pod.cz Poznámka: tel. 596 657 525 Fax: 596657500
Jméno: Mgr. Bc. Petr Tománek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974761222
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 77136 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: krpm.vs.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax: 974161900
Jméno: Ing. Josef Veselský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585508402
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508424
Jméno: Ing. Dušan Židek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596900205
Adresa práce: K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Funkce na pracovišti: Ředitel pobočky ČHMÚ Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: zidek@chmi.cz Poznámka: Fax: 596910284

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard Brabec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267122713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Hamáček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974833151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bejček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257043126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Klára Dostálová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224861371
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministryně pro místní rozvoj Mobil-veřejný:
E-mail: klara.dostalova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva Gottvaldová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224972433
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienik Mobil-veřejný:
E-mail: eva.gottvaldova@mzcr.cz Poznámka: dočasné bydliště: hotel ILF, Praha Fax:
Jméno: Ing. Aleš Kendík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950819220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing., CSc. Miroslav Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr Vančura Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973212061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026
Jméno: genmjr. Ing. Jiří Verner Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973216003
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zást. náčelníka GŠ AČR - ředitel SOC MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: Fax: 973212076

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950819710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel Marták Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267122853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: odbor ochrany vod MŽP, vedoucí oddělení ochrany před povodněmi Mobil-veřejný: 602334744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Ing. Roman Bílý Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950819720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Miloš Drahoňovský Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974834251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra Dědková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257042478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Ing. Petra Herrmannová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225131170
Adresa práce: Ministerstvo dopravy Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: petra.herrmannova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk. gšt. Ing. Miloslav Lafek Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973217639
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ZŘ - ředitel odboru operačního plánování SOC Mobil-veřejný:
E-mail: lafek@centrum.cz Poznámka: Fax: 973212219
Jméno: Mgr. Ivana Moravcová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224864453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Ing. Daniel Pokorný Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221812567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Jana Ratajová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224972923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Miloš Sedláček Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 222241362
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334 Fax: 224212803

Kobylá nad Vidnavkou

Stanoviště: 53/, 79065 Kobylá nad Vidnavkou
Telefon: 584437604
E-mail: kobyla@rychleby.cz
Jméno: Zuzana Jochmannová Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 584437604
Adresa práce: Obec Kobylá nad Vidanvkou Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724810495
E-mail: starosta@oukobyla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bronislav Grigoriadis Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: živnostník Mobil-veřejný: 722811309
E-mail: bronis@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeňka Herzigová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: zdenkaherzigova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lenka Pastyříková Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Alexandra Ponížilová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Velká Kraš

Stanoviště: Velká Kraš 132/, 79058 Velká Kraš
Telefon: 584436141
E-mail: podatelna@velkakras.cz
Jméno: Vlasta Kočí Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 584436141
Adresa práce: Obecní úřad Velká Kraš 132, 790 58 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 725132700
E-mail: starosta@velkakras.cz Poznámka: Fax: 584436029
Jméno: Zdeněk Zátopek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: podatelna@velkakras.cz Poznámka: Fax: 584436029
Jméno: Stanislav Gabriš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724744905
Adresa práce: Energorozvody s.r.o. Partyzánská 278, Javorník 790 70 Funkce na pracovišti: Elektromontér Mobil-veřejný: 605727063
E-mail: stanislavgabriss@seznam.cz Poznámka: Fax: 584436029
Jméno: Josef Janoš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584436141
Adresa práce: Obecní úřad Velká Kraš 132, 790 58 Funkce na pracovišti: pracovník veřejné zeleně Mobil-veřejný: 607442280
E-mail: Poznámka: Fax: 584436029
Jméno: Jaromír Kočí Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584436141
Adresa práce: Obecní úřad Velká Kraš 132, 790 58 Funkce na pracovišti: pracovník veřejné zeleně Mobil-veřejný: 722231945
E-mail: VlastaKacin66@eznam.cz Poznámka: Fax: 584436029
Jméno: Zdeněk Kočí Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584436141
Adresa práce: Funkce na pracovišti: pracovník obce Mobil-veřejný:
E-mail: kacin2@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lada Kuběnová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584436141
Adresa práce: Obecní úřad Velká Kraš 132, 790 58 Funkce na pracovišti: účetní Mobil-veřejný: 602510732
E-mail: ucetni@velkakras.cz Poznámka: Fax: 584436029
Jméno: Jan Pištělák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584436141
Adresa práce: SDH Velká Kraš Funkce na pracovišti: starosta SDH Velká Kraš Mobil-veřejný: 605727063
E-mail: Poznámka: Fax: 584436029

Vidnava

Stanoviště: Mírové náměstí 80/, 790 55 Vidnava
Telefon: 584435131,584435185
E-mail: technik@vidnava.cz
Poznámka: zděná budova
Jméno: Bc. Rostislav Kačora Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 584435185
Adresa práce: MÚ Vidnava Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@vidnava.cz Poznámka: Fax: 584435185
Jméno: Ing. Kamil Haderka Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 603421519
Adresa práce: Funkce na pracovišti: podnikatel Mobil-veřejný: 603421519
E-mail: info@khfornet.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Novosad Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 584435131
Adresa práce: Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava Funkce na pracovišti: technik Mobil-veřejný: 720356762
E-mail: technik@vidnava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav Hýbl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 739832714
Adresa práce: Mírové náměstí 60 Funkce na pracovišti: OSVČ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Janků Funkce v komisi: člen Telefon práce: 824810395
Adresa práce: Město Vidnava Funkce na pracovišti: Velitel jednotky SDH Vidnava hasič Mobil-veřejný: 724810395
E-mail: sdhvidnava@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Blanka Kubáňová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 605923081
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zaměstnanec města, hasič Mobil-veřejný: 605923081
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Merkl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 732220905
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zaměstnanec TOUX Supíkovice, člen rady města Mobil-veřejný: 732220905
E-mail: pitrs.me@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek Nedavaška Funkce v komisi: člen Telefon práce: 736667561
Adresa práce: Mírové nám 80, Vidnava Funkce na pracovišti: dělník Mobil-veřejný: 736667561
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Palička Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724189454
Adresa práce: Funkce na pracovišti: údržba vodního hospodářství města Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ladislav Čmela Funkce v komisi: člen Telefon práce: 722960961
Adresa práce: Policie ČR Územní odbor Jeseník, Moravská 780/4 Jeseník Funkce na pracovišti: policista Mobil-veřejný: 722960961
E-mail: ladislavcmela@seznam.cz Poznámka: Fax:

Žulová

Stanoviště: Hlavní /36, 79065 Žulová
Telefon: 584437129
E-mail: mu.zulova@jen.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/zulova
Jméno: Radek Trsťan Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 584437129
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Jehlička Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 584437129
Adresa práce: MěÚ Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lucie Hutníková Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 584437129
Adresa práce: MěÚ Žulová, Hlavní 36 Funkce na pracovišti: admin. pracovnice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Milan Kusýn Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: střelmistr Mobil-veřejný: 724189459
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Mrázek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: dělník Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Staněk Funkce v komisi: člen Telefon práce: 584437164
Adresa práce: VÚ a šk.jídelna, Komenského 154, Žulová Funkce na pracovišti: správce VÚ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Vlček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 731556556
Adresa práce: ADOS TRANS s.r.o. Horní Heršpice Sokolova 468/63a Brno - jih Funkce na pracovišti: člen Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: David Winkler Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: metodik Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: