Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Velká Bukovina

Stanoviště: Velká Bukovina 178/, 407 29 Velká Bukovina
Telefon: 487856156
E-mail: starosta@velka-bukovina.cz
Jméno: Jaroslav Kucharovič Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 487856200
Adresa práce: Obec Velká Bukovina, Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 739572461
E-mail: kucharovic@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Roman Vojta Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Obec Velká Bukovina, Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný: 739572460
E-mail: vojtaroman@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Hlaváček Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Velká Bukovina, Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina Funkce na pracovišti: velitel JSDH Mobil-veřejný: 739572462
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Šťastný Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Velká Bukovina, Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina Funkce na pracovišti: Člen zastupitelstva Mobil-veřejný: 725026102
E-mail: 1pstastny@seznam.cz Poznámka: Fax:

ORP Děčín

Stanoviště: Mírové náměstí 1175/5, 40502 Děčín
Telefon: 412593157
E-mail: posta@mmdecin.cz
Jméno: Ing. Jiří ANDĚL, CSc. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 412 593 335
Adresa práce: Mm Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4 Funkce na pracovišti: primátor Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.andel@mmdecin.cz Poznámka: Fax: 412593320
Jméno: Ing., Bc Tomáš BRČÁK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 412 593 165
Adresa práce: Statutární město Děčín Funkce na pracovišti: náměstek primátora Mobil-veřejný: 721 837 792
E-mail: tomas.brcak@mmdecin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Zdeněk HANUŠ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 412 591 321
Adresa práce: 28. října 1155/2, 405 02 Děčín 1 (budova B1) Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP magistrátu města Děčín Mobil-veřejný: 775 866 105
E-mail: zdenek.hanus@mmdecin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Radek STŘELKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 412 593 302
Adresa práce: Magistrát města Děčín Funkce na pracovišti: referent bezpečnosti státu Mobil-veřejný:
E-mail: radek.strelka@mmdecin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Plk., Ing. Jaroslav VANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950435220/111
Adresa práce: HZS ÚO Děčín, Provaznická 1394/10, 405 01 Děčín Funkce na pracovišti: ředitel ÚO Děčín Mobil-veřejný:
E-mail: reditel.dc@ulk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950435100
Jméno: npor., Ing. komisař Martin VOTRUBEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 432 250
Adresa práce: Policie ČR, Děčín Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení DI Děčín Mobil-veřejný:
E-mail: martin.votrubec@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří MACH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 412 512 606
Adresa práce: Povodí Labe, s. p., Polabí 406/11, Děčín 3 Funkce na pracovišti: vedoucí provozního střediska Děčín Mobil-veřejný:
E-mail: mach@pla.cz Poznámka: Fax: 412512606
Jméno: Ing. Eva NOVOTNÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 707 829
Adresa práce: Pražská 319, 411 55 Terezín Funkce na pracovišti: Ředitelka závodu Terezín Mobil-veřejný:
E-mail: enovotna@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana URBANOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 412 557 415
Adresa práce: Státní plavební správa, pracoviště Děčín Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení plavebního dozoru Mobil-veřejný:
E-mail: urbanova.hana@plavebniurad.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jindra STANKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 477 755 230
Adresa práce: Březinova 444/3, 406 83 Děčín Funkce na pracovišti: vedoucí odd. hyg. obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: jindra.stankova@khsusti.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marcel HORÁK, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 412 593 180
Adresa práce: Městská policie Děčín Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: marcel.horak@mmdecin.cz Poznámka: Fax: 412593181
Jméno: Bc. Zuzana MOŠNOVÁ, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 412 591 470
Adresa práce: Mm Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV Funkce na pracovišti: Ved. odd. vodopr. úřadu mag. města Děčín Mobil-veřejný: 774 963 791
E-mail: zuzana.mosnova@mmdecin.cz Poznámka: Fax: 412591473
Jméno: Mjr., Ing. Jan MASOJÍDEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 435 260
Adresa práce: HZS Ústeckého kraje, ÚO Děčín Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení ochrany a kriz. a havar. plán.HZS Mobil-veřejný:
E-mail: jan.masojidek@ulk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950435100
Jméno: MUDr. Martin MACHÁČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 234 111
Adresa práce: OS Děčín, Ovocná 817/8, 405 01 Děčín IV Funkce na pracovišti: Ved. lékař OS Děčín, nám. pro léč. preven. péči Mobil-veřejný: 725 201 200
E-mail: machac.martin@zzsuk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš MARTINČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 412 591 316
Adresa práce: Mm Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4 Funkce na pracovišti: OSC, vedoucí oddělení silnič. správ. a doprav. úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.martincek@mmdecin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: mjr., Ing. Jiří HYKL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 435 340
Adresa práce: PS Děčín, Provaznická 1394/10, 405 01 Děčín Funkce na pracovišti: velitel stanice Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.hykl@ulk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950435100
Jméno: Bc. Jiří ČERNOVICKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 113 037
Adresa práce: SČVK, a.s. Funkce na pracovišti: manažer provozu kanalizací Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.cernovicky@scvk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek KOTRBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 031 393
Adresa práce: ČEZ Distribuční služby, pracoviště Děčín Funkce na pracovišti: hlavní technik Mobil-veřejný:
E-mail: radek.kotrba@cez.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Olga HRADECKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 946 364
Adresa práce: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: správce toků rajonu 604 Mobil-veřejný: 725 838 901
E-mail: olga.hradecka@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin KŘÍŽ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 412 593 275
Adresa práce: Mm Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru místního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: martin.kriz@mmdecin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radek TUHÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 412 593 400
Adresa práce: Mm Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4 Funkce na pracovišti: referent bezpečnosti státu Mobil-veřejný:
E-mail: radek.tuhy@mmdecin.cz Poznámka: Fax: 412593340

Povodňová komise Ústeckého kraje

Stanoviště: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
Telefon: 475657111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
Jméno: Ing. Jan SCHILLER Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 475 657 724
Adresa práce: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: Hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: schiller.j@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 475212946
Jméno: Ing. Zbyněk FOLK Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 474 636 401
Adresa práce: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov Funkce na pracovišti: generální ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: folk@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan ZAJÍC Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce: 416 805 500
Adresa práce: Povodí Labe s.p, Roudnice nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel závodu Roudnice nad Labem Mobil-veřejný:
E-mail: zajicj@pla.cz Poznámka: Fax: 416805511
Jméno: JUDr. Jiří HOLUB Funkce v komisi: 3. zástupce předsedy Telefon práce:
Adresa práce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: kolub.j@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Irena JEŘÁBKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: +420 475 657 959
Adresa práce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ZPZ Mobil-veřejný:
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., ing. Roman VYSKOČIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 430 220
Adresa práce: HZS Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel HZS ÚK Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@ulk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Jozef KRÁL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 477 755 113
Adresa práce: KHS Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: zást. ř., ř. sekce ochr. a podpory veř. zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jozef.kral@khsusti.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing., Bc. Pavel HOLZKNECHT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 421 290
Adresa práce: Policie ČR, Ústí nad Labem, Horova 13 Funkce na pracovišti: ved. odboru Pořádková a železniční policie Mobil-veřejný:
E-mail: opzpssck@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Mgr. et Jan TRPIŠOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 234 144
Adresa práce: Sociální péče 799/7a, 400 11 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: trpisovsky.jan@zzsuk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Tomáš BURIAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 657 160
Adresa práce: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí odd. životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 475200245
Jméno: plk., Ing. gšt. Vítězslav KŘIČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: KVV Ústí nad Labem, Štefanikova 2, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Ing., Bc. Anna HUBÁČKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministryně životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: anna.hubackova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz,nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Zdeněk NEKULA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.nekula@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@grh.izscr.cz,sekretariat.gr@grh.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: genmjr., Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz,lafekm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr., Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: ministerský rada Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: Telefon práce: 222 241 362
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Dr., Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: plk., Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212

Česká Kamenice

Stanoviště: Náměstí Míru 219/, 407 21 Česká Kamenice
Telefon: 412582432
E-mail: e-podatelna@ceska-kamenice.cz
Poznámka: Mobil: 608 605 502
Jméno: Mgr. Jan Papajanovský Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 412151533
Adresa práce: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 721080865
E-mail: starosta@ceska-kamenice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav Doleček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 412151534
Adresa práce: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 737448331
E-mail: mistostarosta@ceska-kamenice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. , MSc. Vítezslav Vlček Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 412151542
Adresa práce: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný: 776500137
E-mail: tajemnik@ceska-kamenice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ondřej Richter Funkce v komisi: člen Telefon práce: 412584370
Adresa práce: Úzká 95, 407 21 Česká Kamenice Funkce na pracovišti: vedoucí TZ města Mobil-veřejný: 733778260
E-mail: o.richter@ceska-kamenice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Šulc Funkce v komisi: člen Telefon práce: 412151543
Adresa práce: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru správy majetku Mobil-veřejný: 773776417
E-mail: jsulc@ceska-kamenice.cz Poznámka: Fax:

Dolní Habartice

Stanoviště: Dolní Habartice 178/, 405 02 Děčín
Telefon: 412585015
E-mail: starosta@dolni-habartice.cz
Jméno: Petr PETROVICKÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 412 585 505
Adresa práce: Obecní úřad, Dolní Habartice 178, 405 02 Děčín Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 723 274 717
E-mail: starosta@dolni-habartice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš FAIX Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Otta SCHÁNĚL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 412 585 505
Adresa práce: Obecní úřad, Dolní Habartice 178, 405 02 Děčín Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 725 114 198
E-mail: mistostarosta@dolni-habartice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš VÁCLAVEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Františkov nad Ploučnicí

Stanoviště: Františkov nad Ploučnicí 79/, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
Telefon: 412586050
E-mail: podatelna@frantiskovnadploucnici.cz
Jméno: Libor BZURA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 412 586 050
Adresa práce: Obecní úřad, Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 773 180 040
E-mail: l.bzura@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bohumila ŠKACHOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad, Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23 Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: bohumila.skachova@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav HALGAŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad, Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23 Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný: 731 588 435
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav KOFROŇ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad, Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23 Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jana KOŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 412 586 050
Adresa práce: Obecní úřad, Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23 Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 604 280 287
E-mail: janica.koko@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš ŘEZNÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad, Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23 Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Starý Šachov

Stanoviště: Starý Šachov 80/, 405 02 Starý Šachov
Telefon: 412586837
E-mail: obec@starysachov.cz
Jméno: Jiří Valenta Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 412586837
Adresa práce: Obecní úřad, Starý Šachov 80, 405 02 Děčín 2 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 775232878
E-mail: obec@starysachov.cz Poznámka: Fax:

Žandov

Stanoviště: Náměstí 82/, 471 07 Žandov
Telefon: 607834257
E-mail: starosta@zandov.cz
Jméno: Zbyněk Polák Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 607834257
Adresa práce: Náměstí 82, 471 07 Žandov Funkce na pracovišti: Město Žandov - starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@zandov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Michal Beň Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 723859456
Adresa práce: Náměstí 82, 471 07 Žandov Funkce na pracovišti: Město Žandov - místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@zandov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Eliáš Funkce v komisi: ÚO HZS Telefon práce: 731600105
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Hasičská střáž Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav Bačkovský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 721956753
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Varchulík Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: jardavar@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš Kubát Funkce v komisi: řidič Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kubele101@seznam.cz Poznámka: Fax: