Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Velká Bystřice

Stanoviště: Zámecké náměstí 79/, 783 53 Velká Bystřice
Telefon: 585351371
E-mail: info@muvb.cz
Jméno: Ing. Marek PAZDERA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585 351 371
Adresa práce: Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice Funkce na pracovišti: Starosta města Mobil-veřejný: 606 739 244
E-mail: pazdera@muvb.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585 351 671
Adresa práce: Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice Funkce na pracovišti: Místostarosta města Mobil-veřejný: 603 898 813
E-mail: slavotinek@muvb.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marcela CHUMCHALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 351 671
Adresa práce: Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice Funkce na pracovišti: Tajemnice MěÚ Velká Bystřice Mobil-veřejný: 731 664 512
E-mail: chumchalova@muvb.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Filip ŠTEMBÍREK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 154 139
Adresa práce: Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru výstavby, územ. plán. a TS; místostarosta obce Bystrovany Mobil-veřejný:
E-mail: stembirek@muvb.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Kamil ŠPERKA Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel SDH Velká Bystřice Mobil-veřejný: 604 180 602
E-mail: kamil.sperka@K2OL.cz Poznámka: Fax:

ORP Olomouc

Stanoviště: Horní náměstí - radnice 583/1, 77911 Olomouc
Telefon: 602718660
E-mail: odb.ochrany@olomouc.eu
Jméno: Mgr. Miroslav ŽBÁNEK, MPA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585 513 261
Adresa práce: Město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: primátor Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.zbanek@olomouc.eu Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Martin MAJOR, MBA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585 513 224
Adresa práce: Město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek primátora Mobil-veřejný:
E-mail: martin.major@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588513433
Jméno: Ing. Jan LANGR Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 588 488 520
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany, Palackého 1198/14, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 724 789 314
E-mail: jan.langr@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488062
Jméno: Ing. Pavel ZATLOUKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 533 333
Adresa práce: Dopravní podnik města Olomouce a.s., Koželužská 563/1, 772 00 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný: 777 776 547
E-mail: zatloukalp@dpmo.cz Poznámka: Fax: 585225093
Jméno: Ing. Hana ZVONÍČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 320
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Mobil-veřejný: 606 746 713
E-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman ÚLEHLA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 243 263
Adresa práce: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 41, 772 00 Olomouc Funkce na pracovišti: provozně technický pracovník Mobil-veřejný: 724 280 122
E-mail: ulehla@smv.cz Poznámka: dispečink tel.: 602776214 Fax:
Jméno: Ing. Michal NAJMAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 941 351
Adresa práce: Pikartská 2128/52, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava Funkce na pracovišti: technik vodního hospodářství Mobil-veřejný: 725 257 822
E-mail: michal.najman@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Petr LOYKA, CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 310
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 606 705 971
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488313
Jméno: pplk., Ing. Petr MORAVEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 404 500
Adresa práce: VÚ 6624 153. ženijní prapor Libušina ul. Olomouc Funkce na pracovišti: velitel Mobil-veřejný: 724 033 237
E-mail: vu6624olomouc@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Matouš PELIKÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 513 329
Adresa práce: Město Olomouc, Horni náměstí 583, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek primátora Mobil-veřejný:
E-mail: matous.pelikan@olomouc.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří POLIS, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 719 260
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Ol. kraje Wolkerova 6 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel odboru hygieny práce Mobil-veřejný: 606 268 593
E-mail: jiri.polis@khsol.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavel SKALICKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 209 501
Adresa práce: Městská policie Olomouc, Kateřinská 23, 772 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel Městské policie Olomouc Mobil-veřejný: 602 714 883
E-mail: prijem.podani@mp-olomouc.cz Poznámka: Fax: 585209510
Jméno: JUDr. Jitka SLOUKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 295
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Mobil-veřejný: 724 046 925
E-mail: jitka.sloukova@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488053
Jméno: Bc. Jan VEČEŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 513 352
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Horní náměstí 1, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: tajemník Magistrátu města Olomouce Mobil-veřejný: 602 708 175
E-mail: jan.vecer@olomouc.eu Poznámka: Fax: 585513141
Jméno: Ing. Aleš VYSLOUŽIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 530
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, Palackého 14, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Mobil-veřejný: 724 294 179
E-mail: ales.vyslouzil@olomouc.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel DOSTÁL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 700 019
Adresa práce: Technické služby, Zamenhofova 783/34, Olomouc Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 602 739 611
E-mail: reditel@tsmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. Hana FANTOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 570
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, odbor školství, Palackého 14, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 602 708 172
E-mail: hana.fantova@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488066
Jméno: Josef HOLÁSEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 711 229
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. - Závod Horní Morava, provoz Olomouc, U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Olomouc Mobil-veřejný: 602 756 281
E-mail: provozolomouc@pmo.cz Poznámka: Fax: 585711214
Jméno: plk., Mgr. Richard JÍLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 766 222
Adresa práce: Policie ČR, územní odbor Olomouc, Žižkovo náměstí 4, 771 36 Olomouc Funkce na pracovišti: zástupce vedoucího Mobil-veřejný: 725 133 205
E-mail: richard.jilek@pcr.cz Poznámka: Fax: 974766900
Jméno: Ing. Karel KOTEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 770 063
Adresa práce: HZS Olomouckého kraje Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení IZS Mobil-veřejný:
E-mail: karel.kotek@hzsol.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Olomouckého kraje

Stanoviště: Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc
Telefon: 585508111
E-mail: posta@olkraj.cz
Jméno: Ing. Josef SUCHÁNEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585 508 847
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: hejtman@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585 508 150
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: i.slavotinek@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Alena HLOŽKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 585 508 829
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: a.hlozkova@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508278
Jméno: Ing. Radoslav KOSEK Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 585 508 820
Adresa práce: Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: referent pro obranné plánování Mobil-veřejný:
E-mail: r.kosek@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef VESELSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 402
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508424
Jméno: Mgr., Bc. Petr TOMÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 761 222
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 77136 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: krpm.vs.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax: 974161900
Jméno: plk., Ing. Vojtěch PRÝGL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 401 900
Adresa práce: Dobrovského 6 , 771 11 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel KVV Olomouc Mobil-veřejný:
E-mail: pryglv@army.cz Poznámka: 973 401 901 Fax: 973401905
Jméno: RNDr. Petr LOYKA, CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 310
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 606 705 971
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488313
Jméno: plk., Ing. Karel KOLÁŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 770 020
Adresa práce: HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel HZS Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@olk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950770001
Jméno: Ing. David FÍNA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 307
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: technicko - provozní ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: fina@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana BREŠKOVCOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 405
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný: 725 765 679
E-mail: j.breskovcova@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Lenka PEŠÁKOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 719 246
Adresa práce: Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitelka KHS Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@khsolc.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr TUŠIL, Ph.D., MBA. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 205
Adresa práce: K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Funkce na pracovišti: Ředitel pobočky ČHMÚ Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: petr.tusil@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Roman VOLNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 268
Adresa práce: K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba Funkce na pracovišti: Vedoucí region. předpověd. pracoviště ČHMÚ Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: roman.volny@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Ing. et Martin ŠMÍDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 850
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc Funkce na pracovišti: uvolněný člen Rady Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: m.smida@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radek PEKAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 657 512
Adresa práce: Povodí Odry, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava Funkce na pracovišti: ředitel závodu 1 Opava Mobil-veřejný:
E-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Ing., Bc. Anna HUBÁČKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministryně životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: anna.hubackova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr., Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz,nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Zdeněk NEKULA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.nekula@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@grh.izscr.cz,sekretariat.gr@grh.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: genmjr., Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz,lafekm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: ministerský rada Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: Telefon práce: 222 241 362
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Dr., Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105

Bukovany

Stanoviště: 57/, 77900 Bukovany
Telefon: 585351394
E-mail: obec@bukovany.cz
Jméno: Ing. Ivana VANČUROVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585 351 394
Adresa práce: Bukovany 57, 779 00 Bukovany Funkce na pracovišti: Starostka obce Mobil-veřejný: 739 694 230
E-mail: starosta@bukovany.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan MACHALKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585 351 394
Adresa práce: Bukovany 57, 779 00 Bukovany Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: janmachalka@seznam.cz Poznámka: Fax:

Bystrovany

Stanoviště: Šrámkova 115/9, 77900 Bystrovany
Telefon: 585311841,724093902
E-mail: obec@bystrovany.cz
Jméno: Radek SKLENÁŘ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585 311 841
Adresa práce: Šrámkova 115/9, 779 00 Bystrovany Funkce na pracovišti: Starosta obce Mobil-veřejný: 724 093 902
E-mail: starosta@bystrovany.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel ŽÁDNÍK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 603 259 233
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vojtěch KOŠŤÁLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Ingstol Bystrovany Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš SMÉKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Člen zastupitelstva obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin SMĚTAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 581 070 864
Adresa práce: Smětal s.r.o., Bystrovany 234, 779 00 Bystrovany Funkce na pracovišti: majitel společnosti Smětal s.r.o. Mobil-veřejný:
E-mail: smetal@smetal.cz,dispecink@smetal.cz Poznámka: http://www.smetal.cz/ Fax: 45189731
Jméno: Bedřich VÁCLAVEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 311 841
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan KOŠŤÁLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 777 064 819
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Hlubočky

Stanoviště: Olomoucká 17/, 78361 Hlubočky
Telefon: 721749402
E-mail: sekretariat@hlubocky.cz
Jméno: Mgr. Eva HASNÍKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Obec Hlubočky, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky Funkce na pracovišti: Starostka obce a oddávající Mobil-veřejný: 731 622 618
E-mail: starostka@hlubocky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel SAMEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Obec Hlubočky, Olomoucká 17, 783 61 Funkce na pracovišti: místostarosta obce Mobil-veřejný: 606 611 810
E-mail: samek@hlubocky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dagmar BALHAROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Obec Hlubočky, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky Funkce na pracovišti: tajemnice Mobil-veřejný: 606 704 096
E-mail: balharova@hlubocky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Věra BOMBÍKOVÁ, Dis. Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Hlubočky, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky Funkce na pracovišti: odbor výstavby referentka Mobil-veřejný: 724 521 266
E-mail: bombikova@hlubocky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zbyněk BRÁZDIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 166 680
Adresa práce: MORA MORAVIA a.s. Funkce na pracovišti: technik Mobil-veřejný:
E-mail: zbynek.brazdil@mora.cz Poznámka: zbynek.brazdil@gmail.cz Fax:
Jméno: Bc. Tomáš BĚHAL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Hlubočky, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky Funkce na pracovišti: technik Mobil-veřejný: 730 191 139
E-mail: behal@hlubocky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav NAVRÁTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: SDH Hlubočky Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný: 608 091 973
E-mail: hasici@hlubocky.cz Poznámka: slavekfnavratil@seznam.cz Fax:
Jméno: Ing. Robert POLZER Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Hlubočky, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky Funkce na pracovišti: vedoucí výstavby Mobil-veřejný: 724 521 264
E-mail: polzer@hlubocky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavel PYŠNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ZŠ Hlubočky, Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky Funkce na pracovišti: ředitel ZŠ Mobil-veřejný: 603 873 490
E-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav SVOZIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 359 048
Adresa práce: Vojenské lesy a statky, lesní správa Hlubočky, Mrsklesy Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.svozil@vls.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martina ZDRAŽILOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Hlubočky, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky Funkce na pracovišti: referentka Mobil-veřejný: 724 224 015
E-mail: zdrazilova@hlubocky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marta MICHALÍKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Obec Hlubočky, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky Funkce na pracovišti: referentka Mobil-veřejný: 734 647 113
E-mail: michalikova@hlubocky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Hana CELÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Obec Hlubočky, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky Funkce na pracovišti: referentka Mobil-veřejný: 730 181 686
E-mail: cela@hlubocky.cz Poznámka: Fax:

Mrsklesy

Stanoviště: 49/, 78365 Mrsklesy
Telefon: 585351699
Jméno: Petr STRATIL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585 351 699
Adresa práce: Mrsklesy 49 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 732 978 160
E-mail: petr.stratil@mrsklesy.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luděk ĎÁSEK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Mrsklesy 49 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: ludek.dasek@mrsklesy.cz Poznámka: Fax:

Přáslavice

Stanoviště: Přáslavice 23/, 78354 Přáslavice
Telefon: 587408870
E-mail: obecpraslavice@email.cz
Jméno: Ing. Jitka IVANOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 587 408 870
Adresa práce: Obecní úřad Přáslavice Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@praslavice.com Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Hana NAVRÁTILOVÁ BARTOŇKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@praslavice.com Poznámka: Fax:
Jméno: Jakub ROCHOVANSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: jakub.rochovansky@email.cz Poznámka: Fax: