Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Vojkovice

Stanoviště: Hrušovanská 214/, 66701 Vojkovice
Telefon: 547231121
E-mail: vojkovic@volny.cz
Poznámka: http://www.edpp.cz/dpp/vojkovice
Jméno: Karel Klein Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 547231121
Adresa práce: Hrušovanská 214, Vojkovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 602506677
E-mail: starosta.vojkovice@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Richard Večeřa Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 531012411
Adresa práce: Plotní 45, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: výrobní ředitel Mobil-veřejný: 602744075
E-mail: vecera@uxa.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lukáš Koutný Funkce v komisi: člen Telefon práce: 731141696
Adresa práce: Funkce na pracovišti: IT projektant Mobil-veřejný: 731141696
E-mail: l.koutny@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin Vangel Funkce v komisi: člen Telefon práce: 548216025
Adresa práce: Životského 4453/15, 618 00 Brno Funkce na pracovišti: výrobní ředitel Mobil-veřejný: 777202903
E-mail: martin.cop49@gmail.com Poznámka: Fax:

ORP Židlochovice

Stanoviště: Nádražní 750/, 66701 Židlochovice
Telefon: 547428760
E-mail: komenda@zidlochovice.cz
Jméno: Ing. Jan Vitula Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 547426012
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 606715461
E-mail: starosta@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ivana Kejřová Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 547428720
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: Tajemník obecního úřadu ORP Mobil-veřejný: 604290303
E-mail: ivana.kejrova@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Milan Komenda Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 547428760
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu ORP Židlochovice Mobil-veřejný: 604290308
E-mail: milan.komenda@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Bc. Libor Dofek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547238103
Adresa práce: Masarykova 102, 667 01 Židlochovice Funkce na pracovišti: vedoucí obvodního oddělení Mobil-veřejný: 974626761
E-mail: bo.oop.zidlochovice.sekret@pcr.cz Poznámka: Fax: 974626768
Jméno: Bc. Martina Holoubková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547428729
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: Referent krizového řízení Mobil-veřejný: 739654658
E-mail: martina.holoubkova@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel Nevídal Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547231503
Adresa práce: VAS,a.s. - provoz Židlochovice Funkce na pracovišti: Zaměstnanec podnikatelského subjektu Mobil-veřejný: 602508213
E-mail: nevidal@vasb.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Mgr. Zdeněk Raušer Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974626222
Adresa práce: PČR, ÚO Brno venkov, Rybářská 17, 611 33 Brno Funkce na pracovišti: Zástupce vedoucího územního odboru Brno venkov, PČR Mobil-veřejný: 724186382
E-mail: zdenek.rauser@pcr.cz Poznámka: Fax: 974625975
Jméno: Ing. Zdeněk Souček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547120418
Adresa práce: Správa a údržba silnic JMK Funkce na pracovišti: Zaměstnanec subjektu zřizovaného krajem Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.soucek@susjmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Karel Suchánek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547428770
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: Zaměstnanec obecního úřadu ORP Mobil-veřejný: 604290316
E-mail: karel.suchanek@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Ing. Petr Svoboda Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950620120
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor JMK - PS Židlochovice Funkce na pracovišti: Příslušník HZS Mobil-veřejný: 606350831
E-mail: petr.svoboda@firebrno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš Tybl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 543423452
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. Funkce na pracovišti: Zaměstnanec podnikatelského subjektu Mobil-veřejný: 724337470
E-mail: tybl@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ildikó Šlapalová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547428747
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: Zaměstnanec obecního úřadu ORP Mobil-veřejný: 731138714
E-mail: ildiko.slapalova@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek Šotnar Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547428732
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: Zaměstnanec obecního úřadu ORP Mobil-veřejný: 604290412
E-mail: radek.sotnar@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Barbora Šťastová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547428764
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: referent OŽPSÚ Mobil-veřejný: 734390508
E-mail: jakub.kratochvil@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Jihomoravského kraje

Stanoviště: Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno
Telefon: 541651111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
Jméno: JUDr. Bohumil Šimek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 541651501
Adresa práce: Jihomoravský kraj Funkce na pracovišti: hejtman Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: simek.bohumil@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: zam. také.: 541 651 511 Fax:
Jméno: Ing. František Havíř Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541651571
Adresa práce: Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr., Ph.D. Roman Heinz Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541651201
Adresa práce: Brno, Žerotínovo náměstí 3 Funkce na pracovišti: ředitel KrÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dr. Ing. Antonín Tůma Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541637222
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pro správu povodí Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariatrsp@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír Pehal Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 541652685
Adresa práce: Krajský úřad Jihomoravského kraje Funkce na pracovišti: vedoucí odd. vodního a lesního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal Cibulka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541652690
Adresa práce: Krajský úřad Jihomoravského kraje Funkce na pracovišti: oddělení vodního a lesnáho hospodářství KrÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: cibulka.michal@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax: 541651579
Jméno: Ing., Ph.D. Petr Janál Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541421020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., plk. Jiří Pelikán Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950630110
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor JMK Funkce na pracovišti: ředitel - HZS JMK Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.pelikan@firebrno.cz Poznámka: Fax: 950630207
Jméno: Ing. Jana Pokludová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541213948
Adresa práce: Česká inspekce živ. prostředí OI Brno Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vod Mobil-veřejný:
E-mail: jana.pokludova@cizp.cz Poznámka: alternativní tel.: 545 545 201 Fax: 541213948
Jméno: Vít Rajtšlégr Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541651110
Adresa práce: Jihomoravský kraj Funkce na pracovišti: Člen rady Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: rajtslegr.vit@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav Staněk Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545113035
Adresa práce: Krajská hygienická stanice JMK Funkce na pracovišti: Ředitel odboru obecné a komunální hygieny Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.stanek@khsbrno.cz Poznámka: Fax: 545211565
Jméno: plk. Ing. Leoš Tržil Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974621230
Adresa práce: PČR Krajské ředitelství policie JMK Funkce na pracovišti: ředitel Policie ČR KŘP Jmk Mobil-veřejný:
E-mail: leos.trzil@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marek Viskot Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541637252
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: Vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku Mobil-veřejný:
E-mail: viskot@pmo.cz Poznámka: Fax: 541637313
Jméno: plk. gšt. Ing., MSS Radek Černý Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972444000
Adresa práce: AČR Krajské vojenské velitelství Brno Funkce na pracovišti: ředitel KVV Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.brno@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radek Šedivý Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541651581
Adresa práce: Krajský úřad Jihomoravského kraje Funkce na pracovišti: Zaměstnanec KrÚ - oddělení krizového řízení a obrany Mobil-veřejný:
E-mail: sedivy.radek@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax: 541651579

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard Brabec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267122713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Hamáček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974833151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bejček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257043126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Klára Dostálová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224861371
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministryně pro místní rozvoj Mobil-veřejný:
E-mail: klara.dostalova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva Gottvaldová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224972433
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienik Mobil-veřejný:
E-mail: eva.gottvaldova@mzcr.cz Poznámka: dočasné bydliště: hotel ILF, Praha Fax:
Jméno: Ing. Aleš Kendík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950819220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing., CSc. Miroslav Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr Vančura Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973212061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026
Jméno: genmjr. Ing. Jiří Verner Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973216003
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zást. náčelníka GŠ AČR - ředitel SOC MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: Fax: 973212076

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950819710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel Marták Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267122853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: odbor ochrany vod MŽP, vedoucí oddělení ochrany před povodněmi Mobil-veřejný: 602334744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Ing. Roman Bílý Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950819720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Miloš Drahoňovský Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974834251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra Dědková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257042478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Ing. Petra Herrmannová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225131170
Adresa práce: Ministerstvo dopravy Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: petra.herrmannova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk. gšt. Ing. Miloslav Lafek Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973217639
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ZŘ - ředitel odboru operačního plánování SOC Mobil-veřejný:
E-mail: lafek@centrum.cz Poznámka: Fax: 973212219
Jméno: Mgr. Ivana Moravcová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224864453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Ing. Daniel Pokorný Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221812567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Jana Ratajová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224972923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Miloš Sedláček Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 222241362
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334 Fax: 224212803

Blučina

Stanoviště: Náměstí Svobody 119/, 66456 Blučina
Telefon: 547235306,547235221
E-mail: starosta@blucina.cz
Jméno: Josef Srnec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 547235306
Adresa práce: Obec Blučina Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724185230
E-mail: starosta@blucina.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František Nezmeškal Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Blučina, náměstí Svobody 119 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Holasice

Stanoviště: Václavská 29/, 66461 Holasice
Telefon: 547220120
E-mail: starosta@holasice.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/holasice
Jméno: Mgr. Lenka Ungrová Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 547220120
Adresa práce: OÚ Holasice, Václavská 29, 664 61 Holasice Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 724186303
E-mail: starosta@holasice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman Kostelecký Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Vojkovice, Hlavní 403 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724107294
E-mail: roman@kostelecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš Bachorec Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Holasice, Václavská 29 Funkce na pracovišti: hasič Mobil-veřejný: 608920977
E-mail: bachorec@holasice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek Sláma Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Holasice, Václavská 29 Funkce na pracovišti: obecní pracovník Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Hrušovany u Brna

Stanoviště: Masarykova 17/, 66462 Hrušovany u Brna
Telefon: 547236117
E-mail: starosta@ouhrusovany.cz
Jméno: Miroslav Rožnovský Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 547236202
Adresa práce: Obec Hrušovany u Brna Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 602766388
E-mail: starosta@ouhrusovany.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mgr. Pavel Kadlec Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Hrušovany u Brna, Masarykova 17 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Židlochovice

Stanoviště: Masarykova 100/, 66701 Židlochovice
E-mail: posta@zidlochovice.cz
Jméno: Ing. Jan Vitula Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 547426012
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 606715461
E-mail: starosta@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin Dratva Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 547426041
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: referent odboru investic a místního hospodářství Mobil-veřejný: 604290313
E-mail: martin.dratva@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lenka Brázdová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547238578
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: člen rady města Mobil-veřejný: 604290417
E-mail: brazdova@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Není Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bronislav Svoboda Funkce v komisi: člen Telefon práce: 608710630
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: 2. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: svoboda.bronislav@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Tomáš Šenkyřík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547426047
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný: 734352330
E-mail: senkyrik@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Kateřina Cmarková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 547426044
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru investic a místního hospodářství Mobil-veřejný: 734264181
E-mail: katerina.cmarkova@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Forman Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 774440288
Adresa práce: HZS JMK PS Židlochovice Funkce na pracovišti: zástupce velitele Mobil-veřejný: 728730738
E-mail: zdenekforman21@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Goš Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 547426045
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: referent odboru investic a místního hospodářství Mobil-veřejný: 604290413
E-mail: jaroslav.gos@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír Hanek Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 547426039
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: referent odboru investic a místního hospodářství Mobil-veřejný: 604290505
E-mail: vladimir.hanek@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Aleš Horváth Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 547426037
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: referent odboru investic a místního hospodářství Mobil-veřejný: 604290415
E-mail: ales.horvath@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeňka Koutná Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 547426044
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: referent odboru investic a místního hospodářství Mobil-veřejný: 604290311
E-mail: zdenka.koutna@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Libor Schönwälder Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 604290314
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: referent odboru investic a místního hospodářství Mobil-veřejný: 604290314
E-mail: libor.schonwalder@zidlochovice.cz Poznámka: Fax: