Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Vyškov

Stanoviště: Masarykovo náměstí 108/1, 68201 Vyškov
Telefon: 517301111
E-mail: posta@meuvyskov.cz
Jméno: Karel JURKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 517 301 200
Adresa práce: MěÚ Vyškov Funkce na pracovišti: starosta města Vyškov Mobil-veřejný: 723 407 222
E-mail: k.jurka@meuvyskov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Jiří KUTÁLEK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 517 301 540
Adresa práce: MěÚ Vyškov Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: j.kutalek@meuvyskov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. Hana ČALOUDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 517 350 922
Adresa práce: Palánek 250/1, 68201, Vyškov Funkce na pracovišti: ředitelka sekce pro KVS SVS pro Jihom. kraj Mobil-veřejný:
E-mail: h.caloudova.kvsb@svscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt., Mgr. Marek MAREČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 450 611
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Armáda ČR Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří PIŇOS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 517 324 934
Adresa práce: Brněnská 410/13, Vyškov Funkce na pracovišti: Ředitel Mobil-veřejný: 720 020 781
E-mail: info@vakvyskov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Ing.Bc. Petr BUČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 639 455
Adresa práce: Brněnská 7a, 682 01 Vyškov Funkce na pracovišti: ředitel územ. odboru Vyškov, Policie ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vy.sekret@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav DORAZIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 105 973
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p. Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: dorazil@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Václav KOVÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 641 102
Adresa práce: Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov Funkce na pracovišti: ředitel územního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: vaclav.kovar@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. František VRBACKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 517 301 549
Adresa práce: Město Vyškov Funkce na pracovišti: zaměstnanec odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: f.vrbacky@meuvyskov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Luboš ZAVADIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 517 301 541
Adresa práce: MěÚ Vyškov Funkce na pracovišti: vodní hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: l.zavadil@meuvyskov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Milan VEČEŘA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 957 412
Adresa práce: U Skláren 781, 755 01 Vsetín Funkce na pracovišti: správce toků rajonu 712 Mobil-veřejný: 607 526 334
E-mail: milan.vecera@lesycr.cz Poznámka: Fax:

ORP Vyškov

Stanoviště: Masarykovo nám. 108/1, 68201 Vyškov
Telefon: 517301111
E-mail: posta@meuvyskov.cz
Jméno: Karel JURKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 517 301 200
Adresa práce: MěÚ Vyškov Funkce na pracovišti: starosta města Vyškov Mobil-veřejný: 723 407 222
E-mail: k.jurka@meuvyskov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. František VRBACKÝ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 517 301 549
Adresa práce: Město Vyškov Funkce na pracovišti: zaměstnanec odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: f.vrbacky@meuvyskov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Milan VEČEŘA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 957 412
Adresa práce: U Skláren 781, 755 01 Vsetín Funkce na pracovišti: správce toků rajonu 712 Mobil-veřejný: 607 526 334
E-mail: milan.vecera@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří LUKÁŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 517 324 820
Adresa práce: Sušilovo náměstí 84/56 Rousínov 68301 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 732 319 065
E-mail: lukasek@rousinov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Václav KOVÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 641 102
Adresa práce: Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov Funkce na pracovišti: ředitel územního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: vaclav.kovar@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vlastislav DROBÍLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 517 363 203
Adresa práce: Palackého nám. 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané Funkce na pracovišti: starosta města Mobil-veřejný: 724 211 359
E-mail: vlastislav.drobilek@ivanovicenahane.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Ing.Bc. Petr BUČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 639 455
Adresa práce: Brněnská 7a, 682 01 Vyškov Funkce na pracovišti: ředitel územ. odboru Vyškov, Policie ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vy.sekret@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Klára HAJDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 105 973
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín, Tečovská 1109 763 02 ZLÍN-MALENOVICE Funkce na pracovišti: úsekový technik Mobil-veřejný: 724 342 431
E-mail: hajdova@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří PIŇOS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 517 324 934
Adresa práce: Brněnská 410/13, Vyškov Funkce na pracovišti: Ředitel Mobil-veřejný: 720 020 781
E-mail: info@vakvyskov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt., Mgr. Marek MAREČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 450 611
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Armáda ČR Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. Hana ČALOUDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 517 350 922
Adresa práce: Palánek 250/1, 68201, Vyškov Funkce na pracovišti: ředitelka sekce pro KVS SVS pro Jihom. kraj Mobil-veřejný:
E-mail: h.caloudova.kvsb@svscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Jiří KUTÁLEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 517 301 540
Adresa práce: MěÚ Vyškov Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: j.kutalek@meuvyskov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Luboš ZAVADIL Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 517 301 541
Adresa práce: MěÚ Vyškov Funkce na pracovišti: vodní hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: l.zavadil@meuvyskov.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Jihomoravského kraje

Stanoviště: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Telefon: 541651111
E-mail: posta@jmk.cz
Poznámka: http://dpp.kr-jihomoravsky.cz/pub_CZ064/index.html?a_titulni_list.htm
Jméno: Mgr. Jan GROLICH Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 541 651 501
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: hejtman Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: grolich.jan@kr-jihomoravsky.cz, hejtman@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír PEHAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 571
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Roman HEINZ, Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 201
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: ředitel KÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dr., Ing. Antonín TŮMA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 637 222
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pro správu povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tuma@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal CIBULKA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 541 652 690
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: oddělení vodního a lesnáho hospodářství KrÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: cibulka.michal@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579
Jméno: Mgr. Eva MOUČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 652 693
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ved. odd. vodního a lesního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal BOUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 652 215
Adresa práce: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: referent vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: bousek.michal@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Aneta MACKO VALOUŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 658 729
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení a obrany OKH JMK Mobil-veřejný:
E-mail: macko.aneta@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. gšt. Alois MATÝZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972 444 000
Adresa práce: AČR Krajské vojenské velitelství Brno Funkce na pracovišti: ředitel KVV Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.brno@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marek VISKOT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 211 737
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku PMO Mobil-veřejný: 541 637 252
E-mail: viskot@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig.gen., Ing. Leoš TRŽIL, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 621 111
Adresa práce: PČR JMK, Kounicova 687/24, 611 32 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství JMK Mobil-veřejný:
E-mail: krpb.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav STANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 113 035
Adresa práce: KHS JMK, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.stanek@khsbrno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš DUBEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 461
Adresa práce: JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: dubec.luukas@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana POKLUDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 545 201
Adresa práce: ČIŽP, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: jana.pokludova@cizp.cz Poznámka: alternativní tel.: 545 545 201 Fax: 541213948
Jméno: Ing., plk. Jiří PELIKÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 630 110
Adresa práce: HZS JMK, Zubatého 685/1, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel - HZS JMK Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.pelikan@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr JANÁL, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:

Březina

Stanoviště: Víta Nejedlého 692/, 682 01 Březina
Telefon: 973451841
E-mail: podatelna@vojujezd-brezina.cz
Poznámka: V době povodně vykonává činnost PK rada obce
Jméno: pplk., Ing. Roman SMOLKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 973 451 841
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Přednosta Mobil-veřejný: 725 703 627
E-mail: prednosta@vojujezd-brezina.cz Poznámka: Fax:

Drnovice

Stanoviště: Drnovice 1/, 683 04 Drnovice
Telefon: 517353235
E-mail: podatelna@oudrnovice.cz
Jméno: JUDr. Zuzana HERMANOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 517 353 235
Adresa práce: Drnovice 1 Funkce na pracovišti: starostka obce Mobil-veřejný: 602 507 908
E-mail: starostka@oudrnovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří DVOŘÁK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 517 353 235
Adresa práce: Drnovice 1 Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@oudrnovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Antonín BASTL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel JSDH Mobil-veřejný: 725 116 646
E-mail: tondabastl@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří DVOŘÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 517 353 216
Adresa práce: Drnovice 709 Funkce na pracovišti: předseda představenstva Mobil-veřejný: 728 375 129
E-mail: info@zemspoldrnovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martina JUROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: předseda KŽP Mobil-veřejný:
E-mail: parackova@seznam.cz Poznámka: Fax:

Hoštice-Heroltice

Stanoviště: Hoštice 78/, 682 01 Hoštice-Heroltice
Telefon: 517362456
E-mail: obec@hostice-heroltice.cz
Jméno: Luděk KOLKOP Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 517 362 456
Adresa práce: Hoštice 78, 682 01 Vyškov Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 232 083
E-mail: starosta@hostice-heroltice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr MRNUŠTÍK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel JSHD Mobil-veřejný:
E-mail: petr.mrnustik@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav SKÁCEL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: myslivec Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jan KNÁPEK, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Karel MÍKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: vedoucí OD Mobil-veřejný:
E-mail: kajamika@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Dana ŠTOLFOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarostka obce Mobil-veřejný: 604 684 311
E-mail: Poznámka: Fax:

Ivanovice na Hané

Stanoviště: Palackého náměstí 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané
Telefon: 517363251
E-mail: mesto@ivanovicenahane.cz
Jméno: Ing. Vlastislav DROBÍLEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 517 363 203
Adresa práce: Palackého nám. 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané Funkce na pracovišti: starosta města Mobil-veřejný: 724 211 359
E-mail: vlastislav.drobilek@ivanovicenahane.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr BURIAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 517 363 235
Adresa práce: Palackého nám. 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: petr.burian@ivanovicenahane.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan KOVÁŘ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 517 325 663
Adresa práce: Palackého nám. 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný: 773 688 506
E-mail: jan.kovar@ivanovicenahane.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ivan GIBALA Funkce v komisi: kontaktní osoba MěP Telefon práce:
Adresa práce: Komenského 216, 683 23 Ivanovice na Hané Funkce na pracovišti: strážník městské policie Mobil-veřejný: 778 401 419
E-mail: mestskapolicie@ivanovicenahane.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav TRÁVNÍČEK Funkce v komisi: kontaktní osoba MěP Telefon práce:
Adresa práce: Komenského 216, 683 23 Ivanovice na Hané Funkce na pracovišti: strážník městské policie Mobil-veřejný:
E-mail: mestskapolicie@ivanovicenahane.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman ZÁPAŘKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Husova 36, 683 23 Ivanovice na Hané Funkce na pracovišti: člen SDH Mobil-veřejný: 732 388 859
E-mail: romanzaparka@gmail.com Poznámka: http://www.hasiciivanovicenahane.websnadno.cz/ Fax:
Jméno: Jiří HANÁK Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce:
Adresa práce: Husova 36, 683 23 Ivanovice na Hané Funkce na pracovišti: velitel SDH Ivanovice na Hané Mobil-veřejný: 777 071 439
E-mail: jiri_hanak@seznam.cz Poznámka: http://www.hasiciivanovicenahane.websnadno.cz/ Fax:

Luleč

Stanoviště: Luleč 33/, 683 03 Luleč
Telefon: 517353272
E-mail: obec.lulec@tiscali.cz
Jméno: Ing. Adam MAJCHRÁK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 517 353 272
Adresa práce: Luleč 33, 683 03 Luleč Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 775 177 509
E-mail: starosta@lulec.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan ŠMÍD Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Luleč Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 602 768 623
E-mail: mistostarosta@lulec.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Tomáš FIALA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 787 286
Adresa práce: Luleč 291, 683 03 Luleč Funkce na pracovišti: velitel JSDH, zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: tomasxfiala@seznam.cz,starosta@hasici-lulec.cz Poznámka: http://www.hasici-lulec.cz/slozeni-jednotky/ Fax:

Rostěnice-Zvonovice

Stanoviště: Rostěnice 109/, 682 01 Rostěnice-Zvonovice
Telefon: 517330610
E-mail: rostenice@volny.cz
Jméno: Roman PETŘÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 517 330 610
Adresa práce: Rostěnice 109 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 728 919 109
E-mail: rostenice@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří MOUCHA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724 754 977
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Hynek MARÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Topolany

Stanoviště: Topolany 51/, 682 01 Topolany
Telefon: 517362508
E-mail: starosta@obectopolany.cz
Jméno: Renata PAVLINCOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 517 362 508
Adresa práce: Topolany 51, 682 01 Vyškov Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 725 111 495
E-mail: starosta@obectopolany.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Renata KABELE Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Topolany 51, 682 01 Vyškov Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: kabele.renata@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír HUDEČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Topolany 137, 682 01 Topolany Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný: 605 309 022
E-mail: v.rajko@seznam.cz Poznámka: http://www.sdhtopolany.cz/kontakt/ Fax:
Jméno: Štefan RAPANT Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Topolany 51, 582 01 Vyškov Funkce na pracovišti: zaměstnanec obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: