POVODŇOVÝ PLÁN města Benešov nad Ploučnicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: 301100-5347/2013; ze dne 04. 12. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí
Č. j.: MDC/OZP/27156/2015/St; ze dne 25. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 03. 2023
offline verze 07. 03. 2023
digitalizovaná verze 07. 03. 2023
databáze POVIS 07. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i