POVODŇOVÝ PLÁN města Borohrádek

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/000006/2015; ze dne 07. 01. 2015
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/36228; ze dne 06. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí
Č. j.: SÚŽP 721/15-805/15-jd ; ze dne 18. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 11. 2018
offline verze 22. 11. 2018
digitalizovaná verze 22. 11. 2018
databáze POVIS 22. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i