POVODŇOVÝ PLÁN města Březnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, s. p.
Č. j.: 58044/2013-122; ze dne 20. 11. 2013
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/005886/2013; ze dne 31. 10. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí
Č. j.: MeUPB 88170/2013/OŽP/Wa; ze dne 31. 12. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 02. 2021
offline verze 24. 02. 2021
digitalizovaná verze 24. 02. 2021
databáze POVIS 24. 02. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001520.00152
starting _require0.034320.03584
end _require0.000160.03601
starting _initRouter3.0E-50.03603
finishing _initRouter0.147850.18388
starting init0.013010.19688
finishing init0.156250.35314
starting postDispatch0.03120.38434
finishing postDispatch1.28461.66894
finish3.0E-51.66897