POVODŇOVÝ PLÁN města Brumov-Bylnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/006559/2015; ze dne 21. 01. 2016
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM069562/2015-419/To; ze dne 19. 01. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Valaské klobouky, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MUVK/3213/2016; ze dne 15. 02. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 06. 2020
offline verze 26. 06. 2020
digitalizovaná verze 26. 06. 2020
databáze POVIS 26. 06. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i