POVODŇOVÝ PLÁN města Bystřice nad Pernštejnem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/001419/2015; ze dne 08. 04. 2015
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM48991/2013-219/Ju; ze dne 20. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor ŽP
Č. j.: OŽP/7745/2015/Pe; ze dne 26. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 04. 2021
offline verze 09. 04. 2021
digitalizovaná verze 09. 04. 2021
databáze POVIS 09. 04. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i