POVODŇOVÝ PLÁN obce Bystrovany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM42690/2015-219/Ju; ze dne 08. 09. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/215234/2015/OCHR/Fal ; ze dne 12. 10. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 04. 2017
offline verze 07. 04. 2017
digitalizovaná verze 07. 04. 2017
databáze POVIS 07. 04. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i