POVODŇOVÝ PLÁN obce Bystrovany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM42690/2015-219/Ju; ze dne 08. 09. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Olomouc, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/215234/2015/OCHR/Fal; ze dne 12. 10. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 03. 2021
offline verze 26. 03. 2021
digitalizovaná verze 26. 03. 2021
databáze POVIS 26. 03. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i