POVODŇOVÝ PLÁN obce Chvalčov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM000040/2015-219/To; ze dne 13. 01. 2015
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/006324/2014; ze dne 05. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MUBPH 9345/2013; ze dne 20. 05. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 11. 2019
offline verze 06. 11. 2019
digitalizovaná verze 06. 11. 2019
databáze POVIS 06. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i