POVODŇOVÝ PLÁN města Dašice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/17661; ze dne 25. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Pardubice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/69358/15/SI; ze dne 22. 01. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 06. 2020
offline verze 15. 06. 2020
digitalizovaná verze 15. 06. 2020
databáze POVIS 15. 06. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i