POVODŇOVÝ PLÁN města Dobruška

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/9572; ze dne 15. 04. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/001456/2015; ze dne 14. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Dobruška, Odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: MUD 3367/2015 OVŽP/TS; ze dne 21. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 04. 2015
offline verze 30. 04. 2015
digitalizovaná verze 30. 04. 2015
databáze POVIS 30. 04. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.006050.00675
end _require8.0E-50.00682
starting _initRouter1.0E-50.00683
finishing _initRouter0.049040.05588
starting init0.007010.06289
finishing init0.062140.12503
starting postDispatch0.022980.14801
finishing postDispatch0.888851.03686
finish2.0E-51.03688