POVODŇOVÝ PLÁN města Fulnek-stary

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: 16936/922/45.16/2013; ze dne 29. 11. 2013
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR951/005300/2013; ze dne 26. 11. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Odry, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚO/01608/2014 ; ze dne 23. 01. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 12. 2013
offline verze 11. 12. 2013
digitalizovaná verze 11. 12. 2013
databáze POVIS 11. 12. 2013
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i