POVODŇOVÝ PLÁN obce Hlubočky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM052231/2013-219/To; ze dne 13. 11. 2013
Lesy České republiky, státní podnik
Č. j.: LCR016577/2015; ze dne 16. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/120133/2015/OCHR/Fal; ze dne 08. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 04. 2018
offline verze 27. 04. 2018
digitalizovaná verze 27. 04. 2018
databáze POVIS 27. 04. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i