POVODŇOVÝ PLÁN obce Holasice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM38543/2014-219/Ju; ze dne 25. 08. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: OZP/149370/2014-2; ze dne 29. 09. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 06. 2019
offline verze 19. 06. 2019
digitalizovaná verze 19. 06. 2019
databáze POVIS 19. 06. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i