POVODŇOVÝ PLÁN obce Holasice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM38543/2014-219/Ju; ze dne 25. 08. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: OZP/149370/2014-2; ze dne 29. 09. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 05. 2020
offline verze 21. 05. 2020
digitalizovaná verze 21. 05. 2020
databáze POVIS 21. 05. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000730.00073
starting _require0.005850.00659
end _require9.0E-50.00668
starting _initRouter1.0E-50.00669
finishing _initRouter0.0510.05769
starting init0.00470.06239
finishing init0.056020.1184
starting postDispatch0.021820.14023
finishing postDispatch0.774660.91489
finish2.0E-50.9149