POVODŇOVÝ PLÁN obce Horní Újezd

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/11/34374; ze dne 02. 01. 2012
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/003459/2011; ze dne 26. 01. 2012
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MěÚ Litomyšl 14048/2012 ; ze dne 20. 02. 2012
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 08. 2015
offline verze 15. 04. 2014
digitalizovaná verze 11. 08. 2015
databáze POVIS 11. 08. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i