POVODŇOVÝ PLÁN obce Hošťálková

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM25300/2016-419/jU; ze dne 14. 06. 2016
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/002401/2016; ze dne 22. 06. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Č. j.: MUVS 31865/2016; ze dne 11. 07. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 05. 2019
offline verze 28. 05. 2019
digitalizovaná verze 28. 05. 2019
databáze POVIS 28. 05. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i