POVODŇOVÝ PLÁN města Hulín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: P004797/2017-419/Ze; ze dne 21. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany vod a prostředí
Č. j.: MeUKM/231/9/014427/2017/02Vod; ze dne 09. 03. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 01. 2017
offline verze 20. 01. 2017
digitalizovaná verze 20. 01. 2017
databáze POVIS 20. 01. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i