POVODŇOVÝ PLÁN obce Ježov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM000115/2017-419/Ro; ze dne 13. 01. 2017
Lesy České Republiky, s. p., správa toků - oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/000159/2017; ze dne 09. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kyjov - Odbor životního prostředí a územního plánování - Oddělení životního prostředí
Č. j.: OŽPÚP31153/17/380; ze dne 12. 05. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 01. 2021
offline verze 28. 01. 2021
digitalizovaná verze 28. 01. 2021
databáze POVIS 28. 01. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i