POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP JMK Blansko

Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000780.00078
starting _require0.003030.00381
end _require7.0E-50.00388
starting _initRouter1.0E-50.00389
finishing _initRouter0.052650.05654
starting init0.004620.06116
finishing init0.058020.11918
starting postDispatch0.021130.14031
finishing postDispatch0.259970.40028
finish2.0E-50.4003