POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP JMK Boskovice

Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000720.00072
starting _require0.005680.00639
end _require7.0E-50.00646
starting _initRouter1.0E-50.00648
finishing _initRouter0.050570.05705
starting init0.004550.0616
finishing init0.08240.144
starting postDispatch0.019180.16317
finishing postDispatch0.250030.4132
finish2.0E-50.41322