POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP JMK Tišnov

Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000730.00073
starting _require0.003070.0038
end _require7.0E-50.00388
starting _initRouter1.0E-50.00389
finishing _initRouter0.067590.07147
starting init0.004620.07609
finishing init0.055060.13115
starting postDispatch0.023280.15444
finishing postDispatch0.248160.4026
finish1.0E-50.40261