POVODŇOVÝ PLÁN obce Kateřinice u Ratiboře

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/000548/2012; ze dne 15. 02. 2012
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí, Vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství
Č. j.: MUVS 6812/2012; ze dne 27. 03. 2012
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2015
offline verze 15. 12. 2015
digitalizovaná verze 15. 12. 2015
databáze POVIS 15. 12. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i