POVODŇOVÝ PLÁN obce Komárno

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM007520/2013-219/To; ze dne 18. 03. 2014
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR957/000725/2014; ze dne 10. 03. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MUBPH 8825/2014 ; ze dne 23. 04. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 09. 2016
offline verze 15. 09. 2016
digitalizovaná verze 15. 09. 2016
databáze POVIS 15. 09. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i