POVODŇOVÝ PLÁN městyse Křižanov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-49681/2020/5419; ze dne 18. 12. 2020
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/001736/2015; ze dne 29. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Velké Meziřící, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/37259/2015 /5287/2015-vrano; ze dne 24. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 11. 2020
offline verze 20. 11. 2020
digitalizovaná verze 20. 11. 2020
databáze POVIS 20. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i