POVODŇOVÝ PLÁN města Kroměříž

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-38709/2018/5419; ze dne 12. 12. 2018
Lesy České Republiky, s.p.
Č. j.: LCR957/007991/2018; ze dne 20. 12. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kroměříž – odbor životního prostředí
Č. j.: MeUKM /231/2/ 082488/2018/Vod ; ze dne 05. 12. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 11. 2018
offline verze 14. 11. 2018
digitalizovaná verze 14. 11. 2018
databáze POVIS 14. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003080.00378
end _require8.0E-50.00386
starting _initRouter1.0E-50.00388
finishing _initRouter0.047610.05148
starting init0.004690.05617
finishing init0.05510.11127
starting postDispatch0.021580.13286
finishing postDispatch0.81740.95026
finish2.0E-50.95027