POVODŇOVÝ PLÁN města Kroměříž

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-38709/2018/5419; ze dne 12. 12. 2018
Lesy České Republiky, s.p.
Č. j.: LCR957/007991/2018; ze dne 20. 12. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kroměříž – odbor životního prostředí
Č. j.: MeUKM /231/2/ 082488/2018/Vod ; ze dne 05. 12. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 04. 2023
offline verze 04. 04. 2023
digitalizovaná verze 04. 04. 2023
databáze POVIS 04. 04. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i