POVODŇOVÝ PLÁN městyse Křtiny

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/004717/2019; ze dne 15. 10. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
MěÚ Blansko - Odbor životního prostředí
Č. j.: MBK 58001/2019; ze dne 08. 11. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 11. 2019
offline verze 21. 11. 2019
digitalizovaná verze 21. 11. 2019
databáze POVIS 21. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000760.00076
starting _require0.003350.00411
end _require9.0E-50.00419
starting _initRouter2.0E-50.00421
finishing _initRouter0.04870.05291
starting init0.004930.05784
finishing init0.055460.11329
starting postDispatch0.022370.13566
finishing postDispatch0.812580.94824
finish2.0E-50.94826