POVODŇOVÝ PLÁN města Kyjov-starý

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM050867/2013-219/To; ze dne 13. 11. 2013
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR 952/4320/2013; ze dne 05. 11. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: OŽPÚP11357/2013/380; ze dne 04. 12. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 10. 2013
offline verze 12. 10. 2013
digitalizovaná verze 12. 10. 2013
databáze POVIS 12. 10. 2013
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i