POVODŇOVÝ PLÁN města Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 26066/2015; ze dne 20. 05. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/001955/2015; ze dne 17. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Světlá nad Sázavou, Odbor životního prostředí
Č. j.: MSNS/11230/2015/OŽP; ze dne 09. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 12. 2022
offline verze 09. 12. 2022
digitalizovaná verze 09. 12. 2022
databáze POVIS 09. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i