POVODŇOVÝ PLÁN města Letovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LČR 952/2114/2015; ze dne 12. 06. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM026186/2015-219/Ze; ze dne 03. 08. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Č. j.: DMBO 13788/2015; ze dne 09. 10. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 03. 2020
offline verze 30. 03. 2020
digitalizovaná verze 30. 03. 2020
databáze POVIS 30. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003250.00395
end _require6.0E-50.00401
starting _initRouter1.0E-50.00402
finishing _initRouter0.047210.05123
starting init0.004650.05588
finishing init0.055510.11138
starting postDispatch0.021310.1327
finishing postDispatch0.800450.93315
finish2.0E-50.93316