POVODŇOVÝ PLÁN obce Lovčice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-5241/2020/5419; ze dne 06. 03. 2020
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/001518/2020; ze dne 17. 03. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: OŽPÚP55420/20/380; ze dne 07. 05. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 04. 2020
offline verze 29. 04. 2020
digitalizovaná verze 29. 04. 2020
databáze POVIS 29. 04. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003080.00378
end _require8.0E-50.00386
starting _initRouter2.0E-50.00387
finishing _initRouter0.048710.05259
starting init0.00480.05738
finishing init0.056160.11355
starting postDispatch0.021930.13548
finishing postDispatch0.798360.93384
finish2.0E-50.93386