POVODŇOVÝ PLÁN obce Lubná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/003462/2011; ze dne 26. 01. 2012
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MěÚ Litomyšl 14766/2012 ; ze dne 27. 02. 2012
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 04. 2014
offline verze 15. 05. 2014
digitalizovaná verze 25. 04. 2014
databáze POVIS 25. 04. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i