POVODŇOVÝ PLÁN obce Metylovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: 04056/922/45,07/2016; ze dne 23. 03. 2016
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/001298/2016; ze dne 21. 03. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Oddělení právní a organizační
Č. j.: MUFO 4999/2012 ; ze dne 15. 03. 2012
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 03. 2016
offline verze 14. 03. 2016
digitalizovaná verze 14. 03. 2016
databáze POVIS 14. 03. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i