POVODŇOVÝ PLÁN obce Meziříčí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, s. p.
Č. j.: 23820/2014-122; ze dne 12. 05. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/002446/2014; ze dne 14. 05. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: METAB 28385/2014/OŽP/Kr ; ze dne 13. 06. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 05. 2014
offline verze 12. 05. 2014
digitalizovaná verze 12. 05. 2014
databáze POVIS 12. 05. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i