POVODŇOVÝ PLÁN městyse Mladkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/17/6062; ze dne 14. 02. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/000699/2017; ze dne 16. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí, Vodní hospodářství
Č. j.: 4723/2017; ze dne 13. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 11. 2020
offline verze 24. 11. 2020
digitalizovaná verze 24. 11. 2020
databáze POVIS 24. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i