POVODŇOVÝ PLÁN obce Morávka

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: POD/03729/2018/922/45.06; ze dne 12. 03. 2018
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/001124/2018; ze dne 05. 03. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MMFM 170093/2018; ze dne 19. 11. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 11. 2022
offline verze 25. 11. 2022
digitalizovaná verze 25. 11. 2022
databáze POVIS 25. 11. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i