POVODŇOVÝ PLÁN městyse Náměšť na Hané

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/006677/2019; ze dne 27. 11. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/001469/2020/OCHR/Fal; ze dne 06. 01. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 12. 2019
offline verze 06. 12. 2019
digitalizovaná verze 06. 12. 2019
databáze POVIS 06. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.00350.0042
end _require9.0E-50.0043
starting _initRouter1.0E-50.00431
finishing _initRouter0.050860.05517
starting init0.004630.0598
finishing init0.055950.11575
starting postDispatch0.022020.13777
finishing postDispatch0.796010.93378
finish1.0E-50.93379