POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Louny

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000770.00077
starting _require0.003250.00402
end _require7.0E-50.00409
starting _initRouter1.0E-50.0041
finishing _initRouter0.052660.05676
starting init0.004670.06142
finishing init0.056040.11747
starting postDispatch0.021850.13932
finishing postDispatch0.171570.31089
finish1.0E-50.3109