POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Lysá nad Labem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000740.00074
starting _require0.003260.004
end _require6.0E-50.00406
starting _initRouter1.0E-50.00407
finishing _initRouter0.049360.05343
starting init0.004780.05821
finishing init0.055280.11349
starting postDispatch0.021530.13503
finishing postDispatch0.150250.28527
finish1.0E-50.28529