POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Moravský Krumlov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM001104/2015-219/Ro; ze dne 09. 02. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/004577/2014; ze dne 28. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí
Č. j.: JMK 23406/2015; ze dne 30. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 12. 2014
offline verze 19. 12. 2014
digitalizovaná verze 19. 12. 2014
databáze POVIS 19. 12. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i