POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Přelouč

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/002580/2015; ze dne 30. 07. 2015
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/16527; ze dne 15. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: KrÚ51648/2015; ze dne 17. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 05. 2015
offline verze 29. 05. 2015
digitalizovaná verze 29. 05. 2015
databáze POVIS 29. 05. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i