POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Vsetín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM034665/2014-219/To; ze dne 18. 09. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/003434/2014; ze dne 16. 07. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: KUZL 56446/2014; ze dne 16. 10. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 06. 2014
offline verze 10. 06. 2014
digitalizovaná verze 10. 06. 2014
databáze POVIS 10. 06. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i