POVODŇOVÝ PLÁN městyse Plaňany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/36226; ze dne 07. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OZPZ 37754/13-Mu ; ze dne 12. 06. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 12. 2016
offline verze 29. 12. 2016
digitalizovaná verze 29. 12. 2016
databáze POVIS 29. 12. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i